×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Language contact and contact languages
Linguistic Change - Languages in Contact
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • An encyclopedic dictionary of language and languages
Linguistics -- Dictionaries - Language and languages --Dictionaries
David Crystal
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • An Encyclopedic dictionary of language and languages
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • SE
Linguistics-- - Dictionaries - Language and languages--
David 1941-Crystal - Title. - Title: Encyclopedic dictionary of Language amp; Languages.
دانشگاه شریف
 • Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages
LINGUISTICS AND LANGUAGEARTHumanities amp; Social Science::ART (uncategorised)Humanities amp; Social
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Language Contact and the Origins of the Germanic Languages
LINGUISTICS AND LANGUAGEHISTORYHumanities amp; Social Science::HISTORYHumanities amp; Social Science
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages
LINGUISTICS AND LANGUAGEARTHumanities amp; Social Science::ART (uncategorised)Humanities amp; Social
catalog
دانشگاه امام صادق
 • How Languages Work: An Introduction to Language and Linguistics
LINGUISTICS AND LANGUAGEARTHumanities amp; Social Science::ART (uncategorised)Humanities amp; Social
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Programming language semantics: imperative and object-oriented languages
Programming languages (Electronic computers)--Semantics - Object-oriented programming
Bjorn. Kirkerud - Title.
دانشگاه شریف
 • Dynamics of language contact
English language--Influence on foreign languages - Languages in contact--Australia - Immigrants--Australia--Language - English language--Australia - Sociolinguistics--Australia
Clyne, Michael G.,1939-2010.
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Language change and language structure : [electronic resource]
Linguistic Change - Germanic languages--History
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Language, ethnicity amp; education
Language and education - Sociolinguistics - Linguistic minorities - Linguistic demography
Peter Broeder
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • 1st language acquisition of morphology and syntax
Grammar, Comparative and general -- Morphology - Grammar, Comparative and general -- Syntax - Language acquisition
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Language Issues in Comparative Education: Inclusive Teaching and Learning in Non-Dominant Languages and Cultures
EDUCATION amp; EDUCATIONAL RESEARCHHumanities amp; Social Science::EDUCATION amp; EDUCATIONAL RESEAR
catalog
دانشگاه امام صادق
 • تعداد رکورد ها : 615857

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.