×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • پوستر
پوستر‌ها
تنگ‌شير، قربانعلي، ‏‫۱۳۳۱-‏ - انجمن متخصصان روابط عمومي ايران - سازمان اوقاف و امور خيريه. روابط عمومي
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • پوستر
قربانعلي تنگ شير
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • Poster-art : innovation in poster design, c2007
پوسترها-قرن 21م
شارلوت ريورز - مهدي نوري مقدم
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • هنر پوستر
پوستر‌ها
Charlotte Rivers - شارلوت ريورز
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ پوستر
تاريخ - پوسترها
نوري مقدم، مهدي، ‎۱۳۴۹- - بارنيكت، جان، ‎۱۹۲۴-م.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاريخ پوستر
پوستر‌ها--تاريخ
بارنيكت، جان، ‏‫۱۹۲۴-م.‏‬ - John Barnicoat
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ پوستر
پوستر‌ها--تاريخ
John Barnicoat - بارنيكت، جان، ‏‫۱۹۲۴-م.‏‬
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • پوستر پوستر: نمايشگاه پوسترهاي ايراني طراحي شده براي نمايشگاههاي پوستر
پوسترهاي ايراني--نمايشگاهها - گرافيك--ايران--نمايشگاهها - پوسترها--ايران--نمايشگاهها
پدرام حربي؛ ترجمه پشوتن امينيان تهمتن امينيان - نمايشگاه پوستر پوستر (‎۱۳۸۴: تهران) - امينيان، تهمتن، ‎۱۳۵۵- - حربي، پدرام، ‎۱۳۵۶- - امينيان، پشوتن، ‎۱۳۵۰-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • پوستر و محيط
رهام - نصراللهي شيراز - مصطفي - اسدالهي - گروه هنرهاي تجسمي-دانشكده هنرهاي زيبا
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • [پوستر كتاب سقوط ۷۹]
كتاب--ايران--پوسترها
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [پوستر كتاب انقلاب]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [پوستر گروه موسيقي شيدا]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [پوستر فيلم كودتا]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [پوستر تئاتر گود]
نمايش--ايران--پوسترها
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [پوستر تئاتر نسل آواره]
نمايش--ايران--پوسترها
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نمايشگاه گروهي پوستر مركب
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • هنر پوستر در ايران‌
پوستر‌هاي ايراني--نمايشگاه‌ها - پوستر‌ها--تاريخ - تهران--نمايشگاه‌ها
موزه‌ هنرهاي‌ معاصر تهران‌
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [پوستر تئاتر حكومت نظامي]
نمايش--ايران--پوسترها
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [پوستر تئاتر حروفيه]
نمايش--ايران--پوسترها
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ۱۱۱ پوستر گابور پالوتاي
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • تعداد رکورد ها : 259

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.