×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • تاريخ ايران دوره تيموريان
ايران - تاريخ - 771-911 ق.- تيموريان
يعقوب آژند
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تاريخ ايران
ايران-تاريخ - ايران-تاريخ-صفويان، ۹۰۷-۱۱۴۸ق - ايران-تاريخ-تيموريان، ۷۷۱-۹۱۱ق - تيمورگوركاني، ۷۳۶-۸۰۷ق
دانشگاه كمبريج
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ ايران: دوره تيموريان
ايران--تاريخ--صفويان، ۹۰۷-۱۱۴۸ق - ايران--تاريخ--تيموريان، ۷۷۱-۹۱۱ق - تيمورگوركاني، ۷۳۶-۸۰۷ق
University of cambridge دانشگاه كمبريج - آژند، يعقوب، ‎۱۳۲۸-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاريخ ايران؛ دوره تيموريان
ايران-تاريخ-صفويان، ۹۰۷-۱۱۴۸ق - ايران-تاريخ-تيموريان، ۷۷۱-۹۱۱ق - تيمورگوركاني، ۷۳۶-۸۰۷ق
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ ايران، دوره تيموريان
يعقوب آژند
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • تاريخ ايران، دوره‌ء تيموريان
تاريخ - تاريخ اجتماعي - ايران - تاريخ، ۷۸۰-‎۸۷۳ ق - قره‌قويونلو - تيموريان - تاريخ، ۷۸۰-‎۹۰۸ ق - تيمور گوركاني، ۷۷۱-‎۸۰۷ ق - تاريخ--تيموريان، ۷۷۱-‎۹۱۱ ق - اق قويونلو - تاريخ، ۷۷۱-‎۹۱۱ ق
آژند، يعقوب، ‎۱۳۲۸-
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تاريخ ايران دوره تيموريان
تيمور گوركاني، 736-807ق - ايران--تاريخ--تيموريان، 771-911ق - ايران--تاريخ--صفويان، 907-1148ق
کتاب
فارسي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • تاريخ ايران دوره تيموريان
تيمور گوركاني‌‏‫، ۸۰۷-۷۳۶ق.‬‬ - ايران--تاريخ--صفويان، ‭۱۱۴۸-۹۰۷ ‬ق - ايران--تاريخ--تيموريان، ‭۹۱۱-۷۷۱ ‬ق
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • عنوان:تاريخ ايران، شماره :۵
ايران--تاريخ--صفويان، ۹۰۷-۱۱۴۸ق - ايران--تاريخ--تيموريان، ۷۷۱-۹۱۱ق - تيمورگوركاني، ۷۳۶-۸۰۷ق
پژوهش از دانشگاه كمبريج؛ مترجم يعقوب آژند - آژند، يعقوب، ‎۱۳۲۸- - University of cambridge دانشگاه كمبريج
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ظفرنامه، تاريخ عمومي مفصل ايران دردوره تيموريان
محمد عباسي - تيمورگوركاني - شرف الدين علي يزدي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تاريخ تيموريان
زهرا كشاورز قاسمي - حسن يونسي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • تاريخ آموزش و پرورش در ايران دوره تيموريان
ايران--تاريخ--تيموريان، ۷۷۱-۹۱۱ق - اموزش و پرورش--ايران--تاريخ
نگارش محمد طالبيان استاد راهنما مهدي جليلي؛ استاد مشاور نصرت الله سعيدي - محمد طالبيان - جليلي، مهدي، اهتمام كننده
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاريخ ادبيات ايران (بعد از اسلام تا پايان تيموريان)
ادبيات فارسي - تاريخ و نقد
عنايت الله مجيدي - بديع الزمان فروزانفر
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تاريخ عمومي مفصل ايران در دوره تيموريان
ايران-تاريخ-تيموريان، ۷۷۱-۹۱۱ق
-۸۵۸ ؟ق شرف‌الدين‌علي‌يزدي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ظفرنتامه، تاريخ عمومي مفصل ايران در دوره تيموريان
تيمور گوركاني، 715-784
محمد عباسي - شرف الدين علي يزدي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ظفرنامه
مغولان-تاريخ - تيمورگوركاني، ۷۳۶-۸۰۷ق
-۸۵۸ ؟ق شرف‌الدين‌علي‌يزدي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ظفرنامه: تاريخ عمومي مفصل ايران در دورهء تيموريان
سده ‎۹ ق - نثر فارسي - ايران - تيمور گوركاني، ۷۶۳-‎۸۰۷ ق - تاريخ--تيموريان، ۷۷۱-‎۸۰۷ ق
لمولانا شرف‌الدين علي يزدي از روي نسخي كه در عصر مصنف نوشته شده بتصحيح و اهتمام محمد عباسي
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • ظفرنامه، تاريخ عمومي مفصل ايران در دوره تيموريان
نثر فارسي--قرن ۹ق - ايران--تاريخ--تيموريان، ۷۷۱-۹۱۱ق
-‎۸۵۸؟ق. شرف‌الدين علي يزدي
عربي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاريخ ادبيات ايران
ادبيات فارسي-تاريخ و نقد
فروزانفر، بديع، ۱۲۷۸-۱۳۴۹ - ايران. وزارت فرهنگ و اشارد اسلامي. سازمان چاپ و انتشارات
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ آموزش و پرورش در ايران دوره تيموريان
ايران -- تاريخ -- تيموريان، ۷۷۱ - ‎۹۱۱ق - آموزش و پرورش -- ايران -- تاريخ
پايان نامه
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تعداد رکورد ها : 205434

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.