×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Doris Lee
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Desktop publishing [Book]
Desktop Publishing
Wilson-Davies Kirty
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • In his milieu
kapakArtists--Netherlands - kapakArt, Dutch--Criticism and interpretation - e-ne--- - kapakArt, Netherlandish
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • John
Bible.John - RELIGION--Biblical Studies--Jesus, the Gospels amp; Acts - Bible.John--Commentaries - RELIGION--Biblical Studies--New Testament
M. J.(Mark J.) Edwards - Wiley InterScience (Online service)
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ICOMOS world report 2000 on monuments and sites in danger
Cultural property-Protection
International Council on Monuments and Sites - Dinu. Bumbaru - Germany) Conference Heritage at risk (2000 :Munich
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • The American movies reference book ; the sound ena . Paul Michael, editor in chief .James Robert Parish, associate editor .John Robert Cocchi, Ray Hagen, Jack Edmund Nolan, Contributing editors
Moving -- Picture actors and actresses , American - Moving -Pieture --U .S
inc Prentic-Hall - John Robert Parish - Paul Michael
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‏‫‭Michael Strogoff
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‎Michael Jordan‬
 • ‎Michael Jordan‬
 • (م‍اي‍ك‍ل‌ ج‍وردن‌)
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‎Michael Jordan‬
 • ‎Michael Jordan‬
 • (م‍اي‍ك‍ل‌ ج‍وردن‌)
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‏‫‭‭‭‎Michael Jordan‬
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Michael Kohlhaas
Kleist, Heinrich von, 1777-1811
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • Michael Jordan
Nancy Taylor
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • Michael Chekhov
Chekhov, Michael - Criticism and interpretation - Acting
Franc Chamberlain
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Michael Dummett
catalog
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 2425

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.