×
نام و نام خانوادگی
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 35727 منبع
عنوان : • نگاهي به پيشينه كتابخانه هاي آموزشگاهي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : همايش ملي كتابخانه هاي آموزشگاهي پوياسازي نظام آموزشي و مشاركت در فرآيند ياددهي-يادگيري

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تأثير كودهاي شيميايي و كودهاي آلي بر عملكرد و خصوصيات كيفي برنج

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : همايش ملي علوم آب، خاك، گياه و مكانيزاسيون كشاورزي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي تأثير مقادير مختلف كود نيتروژن برعملكرد و خصوصيات كيفي ارقام مختلف برنج در گيلان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : همايش ملي علوم آب، خاك، گياه و مكانيزاسيون كشاورزي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي رسوبات رودخانه كارون در بازه شهر اهواز جهت استفاده مجدد آنها در كشاورزي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مطالعه دگرساني هاي گرمابي همراه با كاني سازي فلزي در شمال اصفهان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گردشگري و نقش آن درامنيت و توسعه شهرهاي مرزي مورد شناسي :شهرستان بانه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت، چالشها و رهيافتها

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مقايسه ساختار تامين مالي بنگاههاي بزرگ اقتصادي در بازار بدهي و سرمايه ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : نخستين كنفرانس ملي توسعه مديريت پولي و بانكي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تاثير سن، جنسيت و تحصيلات والدين بر شناخت كودكان 9-5 ساله بعنوان چالش هاي بنيادين محيط زيستي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : نخستين كنفرانس بين المللي اكولوژي سيماي سرزمين

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • نهضت مقدس حسيني

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : خوي: رهروان قلم ‎۱۳۸۴

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نظريه آنتن ها

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: دانشكده صدا و سيما 1382

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 35727

تست