×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • تصوير چهره جعفرقلي پيرزاده نهوجي
پيرزاده نهوجي، جعفرقلي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • پيرزاده
مقاله - دایره المعارف
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • ‏‫[محمدعلي پيرزاده]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [رضا پيرزاده]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • رضا پيرزاده
کاشان
پيرزاده، رضا، ۱۳۰۱
catalog - treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [محمود پيرزاده]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • پيرزاده نائيني
اشخاص
محمدجواد شمس
مقاله - دایره المعارف
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • جعفرقلي پيرزاده تهوجي
جعفرقلي پيرزاده تهوجي - انتخابات و به نمايندگي رسيدن در دوره بيست و چهارم مجلس شوراي ملي
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • فاطمه پيرنيا (پيرزاده)، ۱۲۹۴-‫
نمايندگان مجلسين سابق ( ملي و سنا )
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • رضا پيرزاده، ۱۳۰۱-‫
نمايندگان مجلسين سابق ( ملي و سنا )
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سيد احمد پيرزاده، ۱۳۳۲-‫
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [سيد مير پيرزاده]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سفرنامه حاجي پيرزاده
اروپا- سفرنامه ، 1189- 1297 - آسياي غربي - سفرنامه
حافظ فرمانفرمائيان - پيرزاده، نائيني، محمد علي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • سفرنامه حاجي پيرزاده
ايران-سير و سياحت-قرن۱۳ ق - كشورهاي عربي-سير و سياحت-قرن۱۳ ق - آسيا-سير و سياحت-قرن۱۳ ق - سفرنامه‌ها - اروپا-سير و سياحت-قرن۱۳ ق - مصر-سير و سياحت-قرن۱۳ ق
دانشگاه تهران - پيرزاده، محمدعلي‌بن‌محمداسمعيل، -۱۳۲۱ ق
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سفرنامه حاجي پيرزاده
اروپا- سفرنامه ، 1189- 1297 - آسياي غربي - سفرنامه
محمدعلي پيرزادة نائيني - حافظ فرمانفرمائيان
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تصوير چهره رضا پيرزاده
پيرزاده، رضا
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سفرنامه حاجي پيرزاده
ايران-سير و سياحت-قرن۱۳ ق - كشورهاي عربي-سير و سياحت-قرن۱۳ ق - آسيا-سير و سياحت-قرن۱۳ ق - سفرنامه‌ها - اروپا-سير و سياحت-قرن۱۳ ق - مصر-سير و سياحت-قرن۱۳ ق
پيرزاده، محمدعلي‌بن‌محمداسمعيل، -۱۳۲۱ ق
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫[آقاي رحيم پيرزاده]‬‬‬‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سفرنامه حاجي پيرزاده
ايران-سير و سياحت-قرن۱۳ ق - كشورهاي عربي-سير و سياحت-قرن۱۳ ق - آسيا-سير و سياحت-قرن۱۳ ق - سفرنامه‌ها - اروپا-سير و سياحت-قرن۱۳ ق - مصر-سير و سياحت-قرن۱۳ ق
دانشگاه تهران - پيرزاده، محمدعلي‌بن‌محمداسمعيل، -۱۳۲۱ ق
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [دريا قلي پيرزاده]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 27355

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.