×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...

با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.

1.عنوان، پدیدآورنده، موضوع

در این صفحه شما می‌توانید محتوای مورد نظر خود را بر اساس «عنوان»، «پدیدآورنده» و «موضوع» جستجو کنید.

 جستجوی پیشرفته

2.محدود کردن دامنه جستجو

با انتخاب گزینه «و» و «یا» دامنه جستجوی خود را مشخص‌ کنید.

جستجوی پیشرفته

3.صاحب محتوا

با کلیک بر روی «صاحب محتوا» می‌توانید انتخاب کنید جستجو در منابع کدام یک از اعضا انجام شود.


جستجوی پیشرفته

4.جنس منبع

با انتخاب گزینه‌های مربوط به جنس منبع می‌توانید نتیجه جستجو را دقیق‌تر و محدودتر کنید.

جستجوی پیشرفته

5.زبان

می‌توانید زبان محتوای مورد نظر خود را انتخاب کنید.

جستجوی پیشرفته

6.شی دیجیتال

 گزینه‌‌ جستجو در منابع «دارای شیء» فقط در منابعی جستجو می‌کند که شی دیجیتال آن وجود داشته باشد. گزینه «رایگان» فقط در منابعی جستجو می‌کند که شی دیجیتال آن به صورت رایگان قابل مشاهده و یا دانلود باشد. گزینه «قابل سفارش» فقط در منابعی جستجو می‌کند که قابلیت سفارش برای دیجیتال سازی دارند. نحوه سفارش دیجیتال سازی به طور مجزا توضیح داده می‌شود.

جستجوی پیشرفته

7.ترتیب جستجو

شما می‎توانید با انتخاب هر کدام از این گزینه‎ها مشخص کنید که نتایج جستجو به چه ترتیبی نمایش داده شود.

جستجوی پیشرفته

8. تاریخ به روز رسانی

با مشخص کردن محدوده زمانی اطلاعات «تاریخ به روزرسانی» می‎توانید از جستجوی خود را محدودتر و دقیق‎تر کنید.

 جستجوی پیشرفته

 • <ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ = ل‍م‍ع‍ه‌> ال‍دم‍ش‍ق‍ي‍ه‌
nli
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • راه‍ن‍م‍اي‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ي‌: ك‍ت‍اب‌ درس‍ي‌ ب‍راي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ س‍ال‌ دوم‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ه‍اي‌ خ‍اورش‍ن‍اس‍ي‌ و ف‍ي‍ل‍ول‍وژي‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍اي‌ ق‍زاق‍س‍ت‍ان‌
nli
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ف‍رك‍ان‍س‌ م‍اه‍واره‌ه‍اي‌ ق‍اب‍ل‌ دري‍اف‍ت‌ در اي‍ران‌
nli
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ب‍رف‌
nli
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • مثل‌ها و قصه هايشان، قصه هاي تابستان
؛ تصويرگر:رودابه خائف
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • زب‍ال‍ه‌
nli
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ه‍دي‍ه‌
173566 - موفقيت - -- داستان - -- داستان - 295879 - nli - خوشبختي
‫؛ [م‍ت‍رج‍م‌] م‍ام‍ك‌ ب‍ه‍ادرزاده‌.‬‬
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • از زلال‌ زم‍زم‌ غ‍دي‍ر
nli
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • شنل قرمزي
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ش‍ه‍داء ف‍خ‌
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ش‍ي‍ش‍ه‌
nli
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ف‍ره‍ن‍گ‌ و آداب‌ ك‍ار در ق‍رآن‌ ك‍ري‍م‌
nli
؛ [ب‍ه‌س‍ف‍ارش‌] دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - ؛ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ ع‍ل‍م‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ طل‍ي‍ع‍ه‌ م‍ن‍طق‌
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ه‍ن‍ر خ‍ان‍ه‌داري‌
 • : ب‍ه‍ت‍ري‍ن‌ ه‍دي‍ه‌ ب‍راي‌ ن‍وع‍روس‍ان‌ و دخ‍ت‍ران‌ ج‍وان‌
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‎Architects of the new millennium‬
 • ‎Architects of the new millennium‬
 • (آرك‍ي‍ت‍ك‍س‌ آو د ن‍ي‍و م‍ي‍ل‍ن‍ي‍وم‌)
nli
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • م‍وس‍ي‍و اب‍راه‍ي‍م‌ و گ‍ل‍ه‍اي‌ آس‍م‍ان‍ي‌
 • آق‍ا اب‍راه‍ي‍م‌ و گ‍ل‌ ه‍اي‌ ق‍رآن‌
nli
؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍م‍ي‍د ك‍ري‍م‌خ‍ان‍ي‌
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • م‍اش‍ي‍ن‌
nli
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • مقدمه اي برPLC در اتوماسيون صنعتي ( اصول و كاربردها )
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • اص‍ول‌ طراح‍ي‌ و ن‍ق‍وش‌ س‍ن‍ت‍ي‌
nli
؛ وي‍راس‍ت‍ار ج‍ع‍ف‍رق‍ل‍ي‌ دادخ‍واه‌
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • غ‍ول‌ اف‍ل‍ي‍ج‌: ي‍ادداش‍ت‍ه‍اي‌ س‍ف‍ر آم‍ري‍ك‍ا
 • غ‍ول‌ اف‍ل‍ي‍ج‌: س‍ي‍اس‍ت‌ دوگ‍ان‍ه‌ ام‍ري‍ك‍ا در اي‍ران‌
-- سياست و حکومت - -- ايالات متحده - -- ۱۹۹۳ - - 176921 - ايالات متحده - ايرانيان - nli - --‏‫ وضع سياسي و اجتماعي‬ - 329357
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • م‍روري‌ ب‍ر ف‍راب‍ي‍ن‍ي‌ و پ‍اي‍ش‌ غ‍ذا و ت‍غ‍ذي‍ه‌
سياست تغذيه - asfa - nli - 160248 - 241237 - ت‍غ‍ذي‍ه‌
مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور - ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍رن‍از خ‍وش‍ن‍وي‍س‍ان‌.
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • تعداد رکورد ها : 311137

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.