×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: الگوي رهبري در اسلام و اعتبار بخشي آن
پدیدآورندگان : عباس (پديدآور)
شفيعي (پديدآور)
غلامرضا (پديدآور)
جندقي (پديدآور)
حسن (مشاور)
زارعي متين (مشاور)
حسين (مشاور)
خنيفر (مشاور)
علي نقي (پديدآور)
اميري (پديدآور)
دانشكده مديريت-پرديس قم (پديدآور)
نوع : متن
جنس : پايان نامه
صاحب محتوا :

کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

وضعیت نشر :
خلاصه : Concepts such as guidance, serving, annunciation, warning and brotherhoodare in full compliance with Islamic leadership and have a common outlook.Extraction of these concepts from leadership; this wordapos;s indication to theseconcepts would be matchingly, implicatively and per nexum, is conductedthrough a jurisprudential method based on Islamic propositions found in Quranand traditions. Islamic leadership due to its connection to divine revelationsexisted in its sources and because of having a monotheistic approach hasalways benefitted from divine guidance and therefore, leaders adopting thisapproach should be guided before taking on the task of leading others. On theother hand, it is necessary to gain the prerequisites of the leadership tobecome a praiseworthy model for their employees and to enjoy the Godapos;simmense blessings in terms of cognitive, emotional and behavioral properties.Leaders in Islam are adorned with an emotional relationship to God on oneside and have obtained required qualifications in various aspects; (scientific,ethical, managerial, etc.) in the other hand and can undertake well theleadership role of their employees while associating their devotion withcompetence and provide guidance for them as righteous men. Having thecharacteristics of devotion and competence, leaders in Islam present a mixedmode of behavior containing softness and hardness and lead their employeeswhile bearing highest level of softness and lowest level of hardness.According to the above – mentioned description, the Islamic leadershipmodel consists of three aspects including divine wisdom, divine emotions anddivine behavior which are associated with related elements and indicators. Thedesign of the model and its validation is the major issue of concern for thisstudy and is performed in order to answer the research question using contentanalysis with regard to jurisprudence based method.Keywords Leadership, Islamic Leadership, Model, Divine Wisdom, DivineEmotions, Divine Behavior, Competency, Devotion, Highest level of softnessand Lowest level of hardness.
یادداشت :
به همراه cd
عنوان به انگليسي:Designing a model for leadership in Islam and its validation
كتابنامه: به فارسي و انگليسي
چكيده: به فارسي و انگليسي
گروه مديريت دولتي
دكتري تخصصي
شناسه : oai:ut.ac.ir:thesis/1-265703
تاریخ ایجاد رکورد : 1392/10/24
تاریخ تغییر رکورد : 1392/12/4
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.