×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: The impact of grammar presemtation through grammar consciousness raising task on the improvement of reading Comprehension
عنوان: The impact of grammar presemtation through grammar consciousness raising task on the improvement of reading Comprehension
تأثير روش ارائه نكات دستوري به شيوه آگاه‌سازي دستوري درپيشبرد خواندن و درك‌مطلب - فرعی
پدیدآورندگان : Abdul‌Majid‌ Ranjbari (پديدآور)
by: Abdul‌Majid‌ Ranjbari ؛advisor: P. Birjandi ؛reader: P. Maftoon (پديدآور)
P Birjandi (پديدآور)
P Maftoon (پديدآور)
نوع : متن
جنس : پايان نامه
زبان : انگليسي
صاحب محتوا :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

توصیفگر : زبان‌ انگليسي‌
درک‌ مطلب‌
خواندن (ابتدايي)
مقولات‌ دستوري‌
اموزش‌ زبان‌
اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ ام‍ک‍ان‍ات‌ ورزش‍ي‌ ورزش‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌، واح‍د
وضعیت نشر : Tehran ، ‏‫1377= ‏1998‬
مشخصات فیزیکی : نام خاص و کمیت اثر : ‏‫[91] ورق‬ سایر جزئیات : :جدول، نمودار
یادداشت : ,کلی : چکیده : فارسی - انگلیسی کلی : زبان : انگلیسی کتابنامه و واژه نامه و نمایه های داخل اثر : کتابنامه : ص. 59-61 پایان نامه ها : ‏‫Teaching English as a foreign language : ‏( Master of arts ‏)‬ خلاصه یا چکیده : ‏‫هدف از این تحقیق تعیین تاثیر روش ارائه نکات دستوری به شیوه آگاه سازی دستوری در پیشبرد مهارت خواند و درک مفاهیم می باشد که بر این اساس فرضیه ارائه پیش از خواندن متن و فرضیه ارائه همزمان با خواندن متن مطرح می شود. بدین منظور از بین ۱۱۰ دانشجوی سال اول دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با استفاده از تست TOFEL آزمون گزینش بعمل آمد که ۶۰ نفر برای انجام آزمون اصلی برگزیده شدند و سه گروه بیست نفری شامل دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. بمنظور یافتن همگنی (homogeneity ) لازم بین سه گروه یا بعبارتی دیگر یافتن عدم اختلاف معنی دار بین گروه ها آزمون بارتلت (Bartletts test ) و نیز تحلیل متغیرها Analysis ) ‏( of variante بعمل آمد و نتیجه نشان داد که سه گروه از همگنی مناسب برای انجام آزمون اصلی برخوردار هستند./ آنگاه مطالعه نمونه ای (pilot study ) صورت گرفت وساختارهای دستوری پیچیدهای که زبان آموزان با آنها آشنایی نداشتند و خواندن را دچار مشکل می کرد از درون متون انتخابی گزینش و استخراج شد و به شیوه آگاه سازی دستوری (grammar consiounsness - raising task ) و با استفاده از تکنیک دگرگفت(parpaphrase ) و ساده سازی (simplification ) بازسازی شد. در مرحله آزمون اصلی نکات دستوری بازسازی شده به گروه آزمایشی (۱) پیش از خواندن متون و به گروه آزمایشی (۲)همزمان با خواندن متون ارائه شد که پس ازجمع آوری داده های لازم و با بهره گیری مجدد از ازمون بارتلت وتحلیل متغیرها اثر روش ارائه نکات دستوری به شیوه آگاه سازی دستوری بر میزان درک مطلب تعیین شد. بر اساس یافته ها، تفاون مشهودی میان متغیرها موجود نبو د یعنی هیچیک از دو عامل روش ارائه نکات دستوری به شیوه آگاه سازی دستوری تاثیری بر میزان درک مطلب نداشتند و فرضیه صفر (null hypothesis ) مورد تائید قرار گرفت. البته بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین نمرات دانشجویان سه گروه دانشجویان گروه دوم که نکات دستوری را همزمان با خواندن متن دریافت کرده بودند میانگین بالاتری از دوگروه دیگر به دست آوردند وشاید به نوعی فرضیه «ارائه مطالب دستور به شیوه آگاه سازی دستوری همزمان با خواندن متن » را که زیربنای این تحقیق بشمار می رود. مورد تائید قرار دهد.
شناسه : oai:nlai.ir/32806
تاریخ ایجاد رکورد : 1390/1/8
تاریخ تغییر رکورد : 1390/10/10
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.