×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: پرداخت مستمري و شهريه به افراد در ماه رمضان
پدیدآورندگان : -
نوع : نامشخص
جنس : Document
صاحب محتوا :

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

توصیفگر : تمسك صراط علي حق عبده حاجي محمد شريفي (مهر؟)
صاحبي استرابادي، امير عبدالوهاب
المتوكل علي الله الغني خليل الله بن منصور الموسوي الخادم (مهر؟)
سبزواري، مولانا حسن علي
‎۹، ۳۷
شمس الدين محمد بن شيخ جنيد (مهر؟)
بافقي، شهاب بن شاه محمود
‎۱۱۳
حمام دروازه
تبريزي، محمد مهدي
عبده حاجي درويش محمد بن مظفر (مهر؟)
‎۱۷، ۲۹
استرابادي، مير صدرالدين محمد بن امير علي ولي
موسوي، علي اصغر، حافظ حرم
‎۱۹، ۳۵
طلبه
حقوق و دستمزدها (نقدي)
خواجه قاسم علي، خزانه دار
قاسم نياز برد به درگاه بي نياز (مهر؟)
موسوي، ميرزاكه، مهردار
ز حسن قناعت چو كسي كرد بزين ملك سليمان بودش در نگين عبده عبدالعلي الخادم (مهر؟)
كاريز ماهي (كذا)
غلات
قاضي سلطان حسيني، تقي الدين محمد، متولي استان قدس رضوي
توكلت علي الله (مهر؟)
شوشتري، مولانا فرج الله
‎۱۱۱
مشهدي، شيخ بهاءالدين حسين، خادم
‎۷۳، ۷۵
عبده حسن بن شاه طاهر الموسوي (مهر؟)
‎۱۰۱
محمد حسن علي موسي جعفر علي محمد حسن علي... عبده شيخ محمد (مهر؟)
حقوق و دستمزدها (جنسي)
‎۴۶، ۶۶
بافقي، شاه محمود
‎۱۱، ۱۱۵
رضوي، امير تقي الدين محمد
‎۴۹، ۵۷
و من الليل فتهجد به نافله لك عسي ان يبعثك ربك مقاما محمودا (مهر‎۱۰۱۲)
بافقي، مولانا علي بن شاه محمود
مزرعه كاهون (مشهد)
حسيني، مير حكيمي
حسيني، خنزاده بيگه بنت مير سلطان حسين
استرابادي، امير محمدرضا
كاشي، مولانا اسدالله
خنزا بانو
مشاغل
‎۱۰۲
موسوي، مير فضل الله
حسيني، امير محمد امين، معلم
‎۱۰۹
کارکنان
‎۱، ۵
مهر ناخوانا
‎۱۰۱۷ق
خربزه
دختران
دکان
حسيني، سيد ميران
‎۱۰، ۲۲
حسيني، مولانا محمد طاهر بن سيد ميران
صاحبي، سيده بيگم
‎۵۴، ۱۱۴
عبده تقي الدين محمد الحسيني (مهر؟)
قايني، عمادالدين محمود بن محمد حسين
استرابادي، عفيفه بيگم بنت امير محب
محمد نبي الله علي ولي الله (مهر؟)
شيخ محمد داود
نظريافته، ملا درويش شمس الدين علي
موسوي، خديجه خانم بنت ميرزاكه
‎۹، ۶۳
جماعت اعراب بيچاره
رضوي، امير غياث الدين احمد
محمد محسن جبرييل
‎۴، ۴۰
حسيني، امير محمد باقر، كاركيا
همسران
مزرعه كنه بيست (مشهد)
اسفراين
استرابادي، امير محب، خطيب
‎۱۳، ۷۱
سبزواري، حاجي شمس الدين علي
رضوي، ميرزا اسماعيل
ماشاءالله لا قوه الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا و ولدا (مهر؟)
جبل عاملي، شيخ علي خاتون
اردوبادي، شيخ محمد
فاليز
ميرك، خادم
‎۸۲، ۱۱۴
مازندراني، امير محمد طاهر بن امير علي
حسيني، مير عمادالدين علي
رضوي، امير صفي الدين محمد
‎۱۰۶، ۱۱۲
شوشتري، مولانا عبدالله
‎۵، ۸۷
مزرعه احمداباد (خواف)
‎۷، ۱۵
استرابادي، امير محب
مازندراني، امير علي
درويش محمد بن درويش امام قلي
وظيفه
المتوكل علي الله الملك الغني محمد يوسف الحسيني الشريف الخادم (مهر‎۱۰۱۶)
استرابادي، ماه بيگم بنت امير محب
رضوي، مولانا امير محمد جعفر
حسيني، مير سلطان حسين
قايني، مولانا محمد امين
‎۲، ۶
جبل عاملي، امير سيد سلمان
حاجي غلام حسين
باغتره
‎۴۳، ۴۴
حق الارض
نيشابوري، حاجي درويش محمد
وارثان
شوشتري، مولانا عبدالواحد
اكثر صفحات
مستوفي الملك
‎۸۹، ۹۰
‎۴۶، ۵۰
مازندراني، امير محمد بن امير علي
مزرعه جاغر (مشهد)
شاهدان
غله مناصفه
يزدي، اغا بنت عبدالله
عبدالعالي، شيخ زين الدين بن شيخ بدرالدين
عبدالعالي، شيخ تاجا حسنا
قصبه جنابد(تون)
حسيني استرابادي، سيد ميرزا
‎۲۳، ۶۱
محمدكاظم، مدرس
دارالضرب
خراساني، بي بي اغاچه
خويشاوندان
مفضل حسيني، امير سيد علي
حسيني، امير عزيزالله، حكيم
العبد رضي الدين محسن (مهر‎۹۹۸)
عبدالله، مقري
توكلت علي الله الملك الغني القوي صفي الدين محمد بن محمد جعفر الرضوي الخادم (مهر‎۱۱۳۰)
رضوي، مير محمد طاهر بن ميرزا اسماعيل
و ما توفيقي الا بالله شمس الدين محمد بن محمد حسين (مهر‎۱۰۱۷)
القناعه كنز لا يفني عبده فخرالدين احمد بن مرتضي (مهر‎۱۰۱۴)
حسيني استرابادي، امير محمد صايم
‎۲۳، ۲۵
مزرعه خين چماقان (مشهد)
‎۳، ۵۵
مزرعه سنگور (مشهد)
كند غلامي... بنده كمترين علي اصغر (مهر؟)
عبدالعالي، شيخ بدرالدين
عبده معزالدين محمد الشهير بمير مجدالحسني الحسيني الطباطبا (مهر‎۱۰۱۶)
‎۱۰۷
مزرعه زرگران (مشهد)
الهي به حق المصطفي و بن عمه و بظعه و ابنيه و التسعه و الغري اقل العبد عسره المناهي به حبهم يا كاشف ا
استرابادي، امير علي ولي
مولانا شاني، مداح
يزدي، مولانا عبدالله
الرحمن الرحيم المنعم داود بن حسين الخادم (مهر؟)
‎۴، ۱۸
الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس (مهر؟)
زنان
‎۳۲، ۹۴
درويش امام قلي، مداح
فرزندان
مولانا شيخ محمد بن درويش محب، فراش حرم
متصدي، دكاكين
‎۱۱۷
عبد ال محمد حسن داود (مهر؟)
مستاجران
‎۳۹، ۱۰۵
عبدالعالي، شيخ محمد بن بدرالدين
حسيني استرابادي، بي بي زهرا خاتون بنت امير محمد صايم
اغثني يا غياث المستغيثين (مهر‎۹۹۹)
‎۴۱، ۹۷
سيده بانو
پيله
صاحبي، مير قاسم
استرابادي، نتيجه مريم
‎۲۱، ۳۱
اصفهاني، معين الدين علي
مرسوم
موسوي، امير محمد باقر
موقوفات
‎۱۰۵
طومار نسق
‎۷۰۳
مزرعه منزل اباد (مشهد)
مزرعه راس الحد (لاسجرد)
قبض وصول
‎۱۱۵
استاد خورد، انباردار
وضعیت نشر : ۱۰۱۷
مشخصات فیزیکی : مشخصات ظاهری:صفحات:‎۱۱۸ , خط:فارسي
یادداشت :
lt;br /gt;محل تاليف / شماره سند :۲۷۹۹۱ lt;br /gt;مشخصات ظاهری:صفحات:‎۱۱۸ , خط:فارسي
شناسه : 1241960
تاریخ ایجاد رکورد : 1392/1/29
تاریخ تغییر رکورد : 1398/9/12
ملحقات : وضعيت نسخه / نوع سند / پدیدآور:اصلطبقه بندي سند:خيلي مهمنحوه تهيه:توليدي
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.