×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ش‍رح‌ ك‍ب‍ري‌، ك‍ب‍ري‌. ش‍رح‌
پدیدآورندگان : ابوالبقاآ بن عبدالباقي حسيني (پديدآور)
نوع : تصوير
جنس : کتاب
نسخه خطی
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

توصیفگر : منطق
وضعیت نشر :
یادداشت : ,آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: اف‍ت‍اده‌ "... م‍خ‍ل‍وق‌ در پ‍ی‌ م‍ف‍روش‌ ب‍زب‍ان‌ ک‍ه‌ ب‍ان‌ ش‍ی‍ری‍ن‍ی‌ و ت‍ل‍خ‍ی‌ و ش‍وری‌ و ب‍ی‌م‍زه‌گ‍ی‌ را دری‍اف‍ت‍ه‌ ش‍ود...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "... ی‍ا وض‍ع‌ اح‍د ج‍زئ‍ی‍ن‌ ب‍اش‍د و م‍ث‍ال‍ه‍ا ای‍ن‍ه‍ا از س‍اب‍ق‌ ظاه‍ر اس‍ت‌ و ال‍ل‍ه‌ اع‍ل‍م‌ ب‍ال‍ص‍واب‌ و ال‍ل‍ه‌ ال‍م‍رج‍ع‌ و ال‍م‍اب‌ ت‍م‌ ال‍ک‍ت‍اب‌",: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ش‍رح‌ م‍زج‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ اس‍ت‌ ب‍ر رس‍ال‍ه‌ "ال‍ک‍ب‍ری‌" س‍ی‍دم‍ی‍ر ش‍ری‍ف‌ ج‍رج‍ان‍ی‌. ای‍ن‌ ش‍رح‌ ب‍ن‍ام‌ اب‍وال‍ف‍ت‍ح‌ م‍ح‍م‍د ه‍م‍ای‍ون‌ غ‍ازی‌ ب‍ه‍ادر ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
شناسه : oai:nlai.ir/7631
تاریخ ایجاد رکورد : 1389/12/13
تاریخ تغییر رکورد : 1390/3/19
قیمت شيء دیجیتال : رایگان


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.