×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي موانع و مشكلات زنان در راه تصدي پست هاي مديريت در بخش اموزش عالي مستقر در شهر شيراز
پدیدآورندگان : زرآسا رجايي دستغيب (پديدآور)
شيوا رجايي دستغيب (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي
خلاصه : اين پزوهش به بررسي موانع و مشكلاتي كه زنان در راه تصدي پست هاي مديريت در مراكز آموزش عالي با آن روبرو مي باشند مي پردازد. در تحقيق نظرات دو گروه (زنان و مردان) اعضاي هيئت علمي در مورد نقش عوامل موثر بر عدم به كارگيري زنان در پست هاي مديريت در مراكز آموزش عالي (ويژگي ها و تفاوت هاي فردي، گروه هاي غير رسمي، عوامل سازگاري، عوامل اجتماعي و فرهنگي) با يكديگر مقايسه شده است. نمونه اماري پژوهش شامل گروهي از اعضاي هيئت علمي (زن و مرد) در دانشگاه شيراز و علوم پزشكي شيراز مي باشد كه از گروه اول (زنان) نمونه گيري نشد و كل اعضاي جامعه كه برابر با 147 نفر بودند در نظر گرفته شد. از گروه دوم (مردان) نمونه اي برابر با 147 نفر به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پريشنامه اي با 31 گويه بسته پاسخ از نوع درجه بندي مي باشد. براي تحليل يافته هاي تحقيق بر حسب مورد از آزمون t براي گروه هاي مستقل استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد كه: بين نظرات دو گروه در مورد نقش ويژگي ها و تفاوت هاي فردي در عدم به كارگيري زنان در پست هاي مديريت در مراكز آموزش عالي با توجه به ارزش t كه برابر با 6/97- مي باشد تفاوت معني داري وجود دارد. بين نظرات دو گروه در مورد نقش گروه هاي غير رسمي ارزش t برابر با 2/62- مي باشد و تفاوت معني داري وجود دارد. بين نظرات دو گروه در مورد نقش عوامل سازماني ارزش t برابر با 2/12- مي باشد و تفاوت معني داري وجود دارد. بين نظرات دو گروه در مورد نقش عوامل اجتماعي و فرهنگي ارزش t برابر با 6/11- مي باشد و تفاوت معني داري وجود دارد ضمنا مردان نقش ويژگي ها و تفاوت هاي فردي ، گروه هاي غير رسمي، عوامل سازماني و عوامل اجتماعي و فرهنگي را در عدم به كارگيري زنان در پست مديريت را موثر تر مي دانند.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_443.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/10/12
تاریخ تغییر رکورد : 1395/8/26
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.