×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: روض‍ه‌ ال‍ص‍ف‍ا
پدیدآورندگان : ميرخواند، محمد بن خاوند شاه، 837-903ق. (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
نسخه خطی
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

توصیفگر : تاريخ‌ اسلام‌
تاريخ
تاريخ‌ ايران‌
سرگذشت‌ نامه‌ ها
ايران‌ -- تاريخ‌ -- پيش‌ از اسلام‌,nli,ايران‌ -- تاريخ‌ -- پس‌ از اسلام‌,nli,اسلام‌ -- تاريخ‌ -- متو
وضعیت نشر : ‌۱۰۶۰ ق.
یادداشت : ,آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "زی‍ب‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍س‍خ‍ه‌ م‍ف‍اخ‍ر ان‍ب‍ی‍اآ ع‍ال‍ی‌ م‍ک‍ان‌ و زی‍ن‍ب‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍اث‍ر س‍لاطی‍ن‌ ک‍ردان‌ ت‍وان‌ ش‍ک‍ر م‍ن‍ع‍م‍ی‍س‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ب‍دع‍ات‌ ع‍ال‍م‌ ن‍ب‍ات‌ را...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "و ح‍س‍ن‌ ق‍ب‍ول‌ خ‍اطر ف‍ی‍اض‌ م‍ق‍رب‌ ال‍ح‍ض‍رت‌ ال‍س‍ل‍طان‍ی‌ م‍س‍ئ‍ول‌ان‍د ع‍ل‍ی‌ م‍ای‍ش‍اآ ق‍دی‍ر و ب‍الاج‍اب‍ه‌ ج‍دی‍ر و ال‍س‍لام‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ن‌ ات‍ب‍ع‌ ال‍ه‍دی‌...",: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ت‍اری‍خ‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‌ از آغ‍از خ‍ل‍ق‍ت‌ ج‍ه‍ان‌ ت‍ا ع‍ص‍ر م‍ول‍ف‌، ک‍ه‌ ب‍ن‍ا ب‍ود در ی‍ک‌ م‍ق‍دم‍ه‌ وه‍ف‍ت‌ ج‍ل‍د و ی‍ک‌ خ‍ات‍م‍ه‌ ب‍اش‍د ول‍ی‌ م‍وف‍ق‌ ب‍ه‌ ات‍م‍ام‌ ج‍ل‍د ه‍ف‍ت‍م‌ و خ‍ات‍م‍ه‌ ن‍ش‍د و ن‍وه‌ او خ‍وان‍دم‍ی‍ر آن‌ را ب‍ه‌ پ‍ای‍ان‌ رس‍ان‍د. ای‍ن‌ اث‍ر ب‍اره‍ا در ای‍ران‌ و خ‍ارج‌ ازای‍ران‌ ب‍ه‌ چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌. ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اض‍ر ج‍ل‍د اول‌ ای‍ن‌ اث‍ر اس‍ت‌ ک‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ م‍ق‍دم‍ه‌ و ش‍رح‌ ح‍ال‌ و وق‍ای‍ع‌ س‍لاطی‍ن‌ پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ ت‍ا وق‍ای‍ع‌ س‍ل‍طن‍ت‌ ی‍زدگ‍ردب‍ن‌ ش‍ه‍ری‍ار م‍ی‌ب‍اش‍د
شناسه : oai:nlai.ir/11203
تاریخ ایجاد رکورد : 1389/12/19
تاریخ تغییر رکورد : 1390/5/23
قیمت شيء دیجیتال : رایگان


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.