×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي رابطه بين مديريت مشاركتي و بهره وري نيروي انساني در كاركنان پتروشيمي فارابي
پدیدآورندگان : محمود نعمتيان (پديدآور)
قدرت اله رشادي (پديدآور)
مالك سليم زاده (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : اولين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري
خلاصه : هدف اين تحقيق، بررسي رابطه بين مديريت مشاركتي و بهره وري نيروي انساني در كاركنان پتروشيمي فارابي مي باشد. روش پژوهش،توصيفي از نوع همبستگي و از لحاظ هدف كاربردي است. جامعه آماري تحقيق را كليه كاركنان پتروشيمي تشكيل مي دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران 158 نفر برآورد و به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شد. به منظور تبيين رابطه ميان متغير هاي تحقيق، از دو پرسشنامه مديريت مشاركتي فيضي 1385 بهره وري نيروي انساني هرسي و گلداسميت 1980 استفاده شده كه پايايي آن ها از طريق آلفاي كرونباخ به ترتيب با مقادير 0/86و0/84 روايي آن از طريق روايي محتوايي بررسي گرديده است. تجزيه تحليل داده ها از طريق مدل يابي معادلات ساختاري، تحليل رگرسيون گام به گام، تحليل واريانس يكطرفه ANOVA و آزمون t دو نمونه مستقل با كمك نرم افزارهاي liserel8.80 و SPSS16 استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه، بين مديريت مشاركتي و بهره وري نيروي انساني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. مولفه هاي مديريت مشاركتي از قدرت پيش بيني پذيري بالاي براي بهره وري نيروي انساني برخودار ميباشند. نتايج تحليل واريانس يكطرفه، نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح تحصيلات افراد در يكي از متغيرهاي مديريت مشاركتي و بهره وري نيروي انساني مي باشد. بر اساس نتايج حاصل از آزمون tدو نمونه مستقل بين مولفه هاي بهره وري نيروي انساني بر حسب جنسيت افراد تفاوت معناداري وجود دارد
شناسه : oai:civilica.com/Paper-EMAC01-EMAC01_049.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/5/11
تاریخ تغییر رکورد : 1396/5/11
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.