×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ش‍رح‌ ك‍اف‍ي‍ه‌ (ش‍رح‌ ه‍ن‍دي‌)
پدیدآورندگان : احمد بن عمر دولت آبادي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
نسخه خطی
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

توصیفگر : صــرف و نـحـــو
ادبيات عرب
کافيه ابن حاجب -- صرف ونحو -- شرح وتفسير
وضعیت نشر : ق‍رن‌ ن‍ه‍م‌ ه‍.ق‌
یادداشت : ,آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ن‍ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ ن‍ح‍و آلائ‍ه‌ ال‍وف‍ی‍ه‌ و ن‍ش‍ک‍ره‌ ل‍ن‍وال‌ ن‍ع‍م‍ائ‍ه‌ ال‍ک‍اف‍ی‍ه‌ و ن‍ص‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ن‍ب‍ی‍ه‌ ال‍رض‍ی‌ م‍ح‍م‍دال‍راف‍ع‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ک‍اف‍ی‍ه‌ اب‍ن‌ ح‍اج‍ب‌ در ب‍ی‍ن‌ ش‍روح‌ م‍ت‍ع‍دد خ‍ود ش‍رح‍ی‌ از ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌ اح‍م‍د دول‍ت‌آب‍ادی‌ دارد ک‍ه‌ ب‍س‍ی‍ار م‍ش‍ه‍ور اس‍ت‌ و ب‍ر آن‌ ح‍واش‍ی‌ چ‍ن‍دی‌ خ‍ورده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ از آن‍ج‍م‍ل‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ح‍واش‍ی‌ "ت‍وق‍ات‍ی‌" ک‍ازرون‍ی‌" و ع‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور" ای‍ن‌ ش‍رح‌ ک‍ه‌ ب‍ت‍غ‍ی‍ی‍ری‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ای‍س‍ت‌ (چ‍ن‍ان‍ک‍ه‌ ص‍ف‍ی‌ اب‍ن‌ ن‍ص‍ی‍ر آن‍را ح‍اش‍ی‍ه‌ خ‍طاب‌ ک‍رده‌) واج‍د رووس‌ م‍س‍ائ‍ل‌ و م‍طال‍ب‌ ک‍اف‍ی‍ه‌ اس‍ت‌ و در وف‍ع‌ م‍ش‍ک‍لات‌ آن‌ ب‍س‍ی‍ار م‍وث‍ر
شناسه : oai:nlai.ir/10138
تاریخ ایجاد رکورد : 1389/12/16
تاریخ تغییر رکورد : 1390/5/9
قیمت شيء دیجیتال : رایگان


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.