×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: تحليل پتانسيلهاي گردشگري درتوسعه پايدارروستايي با تاكيدشاخصهاي اقتصادي واجتماعي موردروستاهاي دهستان انزل شمالي اروميه
پدیدآورندگان : محبوب بابايي (پديدآور)
فرزانه زماني (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين همايش ملي گردشگري، درآمد و فرصت
خلاصه : امروزه گردشگري يكي ازاميدبخش ترين فعاليتهاست كه ازآن به عنوان گذرگاه توسعه يادميكنند اين پژوهش باهدف تحليل پتانسيلهاي گردشگري درتوسعه پايدارسكونت گاه هاي روستايي با تاكيد شاخصهاي اقتصادي واجتماعي درروستاهاي دهستان انزل شمالي ازشهرستان اروميه انجام شده كه روش تحقيق براساس هدف ازنوع كاربردي وبراساس روش وماهيت توصيفي تلحيلي بوده ابزار سنجش درمطالعات ميداني به صورت پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته كه سوالات بصورت چندگزينه اي طيف ليكرت 5گزينه اي طراحي شده است توزيع پرسشنامه بصورت تصادفي ساده حجم نمونه براساس فرمول كوكلران 100خانوار داده هاي كسب شده با استفاده ازنرم افزار spss19 كدگذاري استخراج و سپس موردتجزيه و تحليل قرارگرفته براي اثبات آزمون فرضيات ازآزمون كاي اسكوئر خي 2 و براي تعيين شدت روابط بين دومتغير ازآزمون وي كرامر و براي ترسيم نمودار و نقشه ازنرم افزار Excel,ArcGis استفاده ده است داده ها و نتايج حاصل ازپرسشنامه و مطالعات ميداني بيانگر آن است ازديدگاه روستائيان جامعه ميزبان گردشگري تغييرات مثبتي را درابعاداقتصادي و اجتماعي به همراه داشته است
شناسه : oai:civilica.com/Paper-TOYRISMM01-TOYRISMM01_039.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/8/6
تاریخ تغییر رکورد : 1393/8/6
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.