×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي عوامل فردي و اجتماعي موثر بر ميزان تهاجم به هويت اسلامي-ايراني دانشجويان دانشگاه بين المللي امام رضا(ع)
پدیدآورندگان : سيدمحمد حسن عليپوريزدي (پديدآور)
محسن وفامهر (پديدآور)
علي اميري شادمهري (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : سومين كنفرانس بين المللي تحقيقات در عمران، معماري و شهرسازي و محيط زيست پايدار
خلاصه : عليرغم تحقيقات متعددي كه در عرصه تهاجم فرهنگي و هويت انجام شده است هنوز ميتوان به وجود پرسش هاي متعددي اشاره كرد كه پاسخ مناسبي براي آن ارائه نشده است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي عوامل فردي و اجتماعي موثر بر ميزان تهاجم به هويت اسلامي ايراني دانشجويان دانشگاه بين المللي امام رضا)ع( مي باشد. در سطح اكتشافي ضمن بررسي برخي از ويژگي هاي فردي و اجتماعي دانشجويان مورد بررسي از ميزان تهاجم به هويت آنها نيز مطلع مي گرديم.با توجه به آن كه هويت ايراني ا ابعاد گوناگوني تشكيل شده لذا نگارنده پس از مطالعه نظريات مختلف، هويت ايراني اسلامي را متشكل از پنج بعد دانسته است. اين پنج بعد عبارتند از :هويت ملي(احساس همبستگي با اجتماع بزرگ ملي),هويت فرهنگي (احساس تعلق به فرهنگ خاص)هويت ديني(احساس تعلق به دين و جامعه ديني مشخص) هويت سياسي(احساس همبستگي به حكومت و ارزشهاي تعريف شده از سوي آن) و هويت تمدني.براي انجام تحقيق در سطح توصيفي از مدل پيش ساخته استفاده شد كه براساس آن نخست با سود جستن از آراء صاحب نظران نتايج تحقيقات پيشين و مشاهدات شخصي نگارنده به ارائه فرضياتي در زمينه وجود رابطه بين عوامل فردي و اجتماعي با ميزان تهاجم به هويت ايراني -اسلامي پرداخته شد.فرضيه اصلي تحقيق چنين است:ميان ويژگي هاي فردي و اجماعي دانشجويان و ميزان تهاجم به هويت ايراني اسلامي رابطه وجود دارد.اين تحقيق از نوع تحقيقات اكتشافي-توصيفي كه ابزار جمع آوري اطلاعات آن به روش كتابخانه اي است و جامعه مورد بررسي تمامي دانشجويان دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) نيمه اول ساال 1394 ميباشد كه با توجه به حجم زياد جامعه و كمبود وقت ناگاير به استفاده از نمونه گيري گرديده و براساس نمونه گيري سهميه اي اقدام شد. داده هاي اين تحقيق از طريق شيوه پيمايشي و با استفاده ا پرسش نامه گردآوري شد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات با سود جستن از نرم افزا ر
شناسه : oai:civilica.com/Paper-CAUEM03-CAUEM03_031.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/8/11
تاریخ تغییر رکورد : 1395/9/6
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.