×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ش‍رح‌ ال‍ف‍ي‍ه‌=(ش‍رح‌ اب‍ن‌ن‍اظم‌ ي‍ا ش‍رح‌ اب‍ن‌م‍ص‍ن‍ف‌)
پدیدآورندگان : ابن مالك، محمد بن عبدالله، 600-672ق. (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
نسخه خطی
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

توصیفگر : ادبيات‌ عرب‌
وضعیت نشر : ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌
یادداشت : ,آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌ و ب‍ه‌ ن‍س‍ت‍ع‍ی‍ن‌، ق‍ال‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ الام‍ام‌ ال‍ع‍ال‍م‌ ال‍ف‍اض‍ل‌ ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ ال‍م‍دف‍ق‌ ...,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: و وان‍ف‍س‍اه‌ و وای‍لاه‌ و اح‍زن‍اه‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ اب‍وع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ طائ‍ی‌ م‍ع‍روف‌ ب‍اب‍ن‌ م‍ال‍ک‌ ال‍ف‍ی‍ه‌ای‌ در ن‍ح‍و س‍روده‌ ب‍ن‍ام‌ "خ‍لاص‍ه‌" و م‍ش‍ه‍ور ب‍ه‌ "ال‍ف‍ی‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ال‍ک‌" ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ را آن‍ج‍ا ک‍ه‌ ب‍س‍ی‍ار خ‍وب‌ ت‍دوی‍ن‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ طلاب‌ و اه‍ل‌ ف‍ض‍ل‌ م‍وق‍ع‌ ق‍ب‍ول‌ اف‍ت‍اده‌ و ب‍ر آن‌ ش‍روح‌ ب‍س‍ی‍ار ن‍وش‍ت‍ه‌ان‍د ک‍ه‌ از آن‍ج‍م‍ل‍ه‌ اس‍ت‌ "ب‍ه‍ج‍ه‌ ال‍م‍رض‍ی‍ه‌" م‍ش‍ه‍ور ب‍ه‌ "س‍ی‍وطی‌" (ش‍ه‍رت‌ ب‍ن‍ام‌ م‍ول‍ف‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ ب‍س‍وطی‌) از ش‍روح‌ دی‍گ‍ر ش‍رح‌ پ‍س‍ر ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ پ‍س‍ر م‍ک‍ن‍ون‍ات‌ پ‍در ب‍ش‍رح‌ ک‍ش‍ی‍ده‌ و ن‍ش‍ان‌ داده‌ اس‍ت‌
شناسه : oai:nlai.ir/4480
تاریخ ایجاد رکورد : 1389/12/9
تاریخ تغییر رکورد : 1390/2/20
قیمت شيء دیجیتال : رایگان


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.