×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي عوامل موثر در اثربخشي رشته امداد سوانح در مركز آموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران
پدیدآورندگان : مرجان جوانبخش (پديدآور)
عيسي ثمري (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : چهارمين كنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني
خلاصه : هدف از اين پژوهش بررسي عوامل موثر در اثربخشي رشته امداد و سوانح در مركز آموزش عالي هلال ايران در سال تحصيلي 1394-95 مي باشد. در اين پژوهش از روش توصيفي از نوع پيمايشي استفاده شده است جامعه آماري آن شامل كليه دانشجويان موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران به تعداد418 نفردر سال تحصيلي 1395-1394 تعيين شد.حجم نمونه براساس فرمول كوكران 201نفر در نظر گرفته شد.به منظور گردآوري داده ها پرسشنامه اي تدو ين گرديد و ضريب پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ 0/93 براي به دست آمد براياندازه گيري فراواني پاسخ ها از مقياس 5درجه اي ليكرت استفاده شده است كه براي هر يك از سوالات پنج پاسخ پيش بيني شده است .از آزمون خي يك گروهي براي تحليل يكايك سوالات پرسشنامه و آزمون خي دوگروهي براي تحليل و مقايسه ديدگاه اساتيد و دانشجويان استفاده شده است . نتايج حاصل از داده ها نشان داد كه با توجه به شاخص هاي اثربخشي مالفورد كه در اين پژوهش ذكر شده و مقايسه آن در مركز آموزش عالي هلال ايران ،اين مركز توانسته است موفق عمل نمايد و شاخص هاي اثربخشي را مي توان در اين رشته دانشگاهي يافت .
شناسه : oai:civilica.com/Paper-THCD04-THCD04_047.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/7/29
تاریخ تغییر رکورد : 1396/8/2
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.