×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: برنامه ريزي رياضي
پدیدآورندگان : علي اكبر عرب مازار (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

وضعیت نشر : دانشگاه شهيد بهشتي ، چاپ اول-1376
مشخصات فیزیکی : وزیری
فهرست مطالب : فهرست مطالب, فصل اول تعریف و تدوین مسائل بهینه سازی ,كلیات ,تعریف مسئله بهینه سازی ,تدوین مسئله ,تدوین مسائل خطی ,ساختار كلی مسئله برنامه‌ریزی خطی ,مفروضات اساسی , تمرینها , فصل دوم برنامه‌ریزی خطی ,روش ترسیمی ,حالتهای خاص ,حالتهای خاص متغیرها ,حالتهای خاص جواب نهایی ,ملاحظات پایانی , تمرینها , فصل سوم روش سیمپلكس ,مراحل روش سیمپلكس ,حل سیمپلكس یك برنامه نامتعارف ,روش دومرحله‌ای ,روش M ,حالتهای خاص برنامه‌های خطی ,حالتهای خاص متغیرها ,حالتهای خاص جواب نهایی ,مبانی ریاضی حل برنامه‌های خطی ,تعاریف ,جوابهای نقطه فرین ,بیان ماتریسی برنامه خطی ,برنامه‌های كامپیوتری برای حل برنامه خطی , تمرینها , فصل چهارم مباحثی دیگر در برنامه‌ریزی خطی ,برنامه ثانویه ,حالتهای خاص در تدوین برنامۀ ثانویه ,تعیین ارتباط جوابهای برنامه های اولیه و ثانویه ,تغییر اقتصادی و متغیرهای ثانویه ,روش ثانویه سیمپلكس ,تحلیل حساسیت ,تغییر در ضرایب تابع هدف ,تغییر مقادیر سمت راست محدودیتها ,تغییر ضرایب ساختاری ,معرفی یك متغیر جدید ,معرفی یك محدودیت جدید ,تحلیل حساسیت و برنامۀ ثانویه ,روش تجدید نظر شده سیمپلكس , تمرینها , فصل پنجم مسئله ترابری ,یك مثال كلی ,روشهای تعیین برنامه حمل اولیه ,روش گوشه شمال غربی ,روش حداقل هزینه ,روش جریمه ,روش راسل ,تعادل در مسئله ترابری ,تعیین جواب مطلوب ,روش پله‌ای ,روش توزیعی ,حالتهای خاص در مسئله ترابری ,تباهیدگی ,جواب بهینه چندگانه ,نوع بیشینه مسئله ترابری , تمرینها , فصل ششم برنامه‌ریزی با اعداد صحیح ,روش شاخه وكران ,تقریب اول ,شاخه سازی ,كران سازی ,ملاحظات محاسباتی ,روش برشی ,الگوریتم گوموری ,ملاحظات محاسباتی ,مدلهای زمانبندی ,مسئله تولید ,مسئله ترابری غیرمستقیم ,مسئله واگذاری ,مسئله فروشنده دوره‌گرد ,الگوریتمهای تقریباً بهینه , تمرینها , فصل هفتم تحلیل شبكه‌ای ,تعاریف ,مسئله گسترش كمینه ,مسئله كوتاهترین مسیر ,حل مسئله كوتاهترین مسیر با مدل ترابری غیرمستقیم ,مسئله جریان بیشینه ,مسئله برش ,مسئله جریان با حداقل هزینه , تمرینها , فصل هشتم زمانبندی و كنترل برنامه ,مدل PERT ,شبكه PERT ,مسیرهای شبكه ,زمان اتمام مورد انتظار ,دیرترین زمان مجاز ,زمان فرجه در شبكه ,فعالیت مجازی ,زمانهای برنامه‌ریزی شده ,احتمالات در شبكه PERT ,احتمال مدت زمان انجام كل پروژه ,احتمال زمان وقوع رویدادها ,احتمال زمان تمام فعالیتها ,روش مسیر بحرانی ,مدل برنامه‌ریزی خطی , تمرینها , فصل نهم برنامه‌ریزی غیرخطی ,بهینه‌سازی توابع یك متغیره ,مقدمات ,فنون جستجوی ترتیبی ,جستجوی فاصله سه نقطه‌ای ,روش فیبوناچی ,روش میانگین طلایی ,چند نكته ,بهینه‌سازی توابع چند متغیره بدون محدودیت ,مقدمات ,روش تندترین صعود ,روش نیوتن رفشون ,روش فلتچر پاول ,روش جستجوی هوكی جیو ,چند نكته ,بهینه‌سازی توابع چند متغیره با محدودیت ,روش لاگرانژ ,روش نیوتن رفشون ,تابع جریمه ,شرایط كوهن توكر ,روش جهتهای ممكن , تمرینها , فصل دهم برنامه‌ریزی پویا ,روش برنامه‌ریزی پویا ,برنامه‌ریزی پویا با تنزیل ,مسئله كوتاهترین مسیر , تمرینها , پیوست الف جدول توزیع نرمال , فهرست منابع , فهرست راهنما
شناسه : oai:iup.ir/2719
تاریخ ایجاد رکورد : 1388/9/22
تاریخ تغییر رکورد : 1389/12/3
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.