×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: مطالعه عملكردوخصوصيات ريشه درزراعت پايدارذرت
پدیدآورندگان : زينب يارمحمودي (پديدآور)
لادن آريانا (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران
خلاصه : اين تحقيق به جهت بررسي اثرمايكوريزا و ورمي كمپوست بعنوان كودبيولوژيك درمقايسه با كودشيميايي نيتروژن و فسفربرعملكردوخصوصيات ريشه ذرت بصورت فاكتوريل درقالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي درسه تكرار درشرايط كنترل شده خاك درسال 1389 اجرا شد تيمارها عبارت بود از مصرف كود شيميايي F درسه سطح ازمنابع كود اوره سوپرفسفات تريپل و پتاسيم شامل F0 ازت 0وفسفر0وپتاس 0kg/ha ) F1 ازت 70 فسفر50 پتاس 30kg/ha ) F1 ازت 150 فسفر100 و پتاس 50 Kg/ha تيمارورمي كمپوست دردوسطح مصرف V1 و عدم مصرف V0 و تيمارمايكوريزا دردوسطح مصرف M1 و عدم مصرف M0 جمعيت 5 10 گرم /اسپورتجزيه واريانس نشان داد كه برهمكنش سطوحمختلف كودشيميايي مايكوريزا و ورمي كمپوست برعملكرد و خصوصيات ريشه درسطح يكدرصد معني داربوده و مقايسه ميانگين ها نشان داد درهرسه صفت عملكرد طول ريشه و وزن خشك ريشه تيمار V1F1M1 داراي بيشترين مقدار بوده كه به ترتيب 37/6و18/3و18/1 درصد نسبت به شاهدV0F0M0 افزايش نشان دادند
شناسه : oai:civilica.com/Paper-NABATAT12-NABATAT12_0574.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1392/9/3
تاریخ تغییر رکورد : 1395/8/19
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.