×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: اثر تكنيك هاي انحراف فكر ديداري (تماشاي كارتون) و ذهني (ساخت پازل) در كاهش درد بعد از عمل كودكان مبتلا به سرطان خون
پدیدآورندگان : طيبه بهرامي (پديدآور)
فريبا منظمي تبار (پديدآور)
ايرج صفايي راد (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : چهارمين كنفرانس جهاني و اولين كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين ايران و جهان در مديريت، اقتصاد و حسابداري و علوم انساني
خلاصه : هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير تكنيك هاي انحراف فكر ديداري (تماشاي كارتون) و ذهني (ساخت پازل) در كاهش درد بعد از عمل كودكان مبتلا به سرطان خون بود. روش پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل كودكان 5 تا 10 ساله مبتلا به سرطان خون كه در بيمارستان امام رضا (ع) كرمانشاه مورد عمل جراحي قرار گرفتند، مي باشد. نمونه پژوهش شامل 45 نفر بود، كه به روش نمونه گيري در دسترس و تصادفي در دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل ( 15 نفر در گروه آزمايشي اول، 15 نفر در گروه آزمايشي دوم و 15 نفر در گروه كنترل ) تعيين شدند. براي گرد آوري داده ها ابزار سنجش درد اوشر مورد استفاده قرار گرفت. در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه ها از نرم افزار آماري SPSS در قالب دو بخش آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديد. در بخش توصيفي از روش هاي آماري توصيفي از ميانگين و انحراف معيار براي توصيف اطلاعات جمعيت شناختي و داده ها بهره گرفته شد. در بخش آمار استنباطي به منظور آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون كلموگروف اسميرنوف و به تناسب نتيجه اين آزمون براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون آماري تحليل كواريانس و آزمون زوجي بن فروني استفاده گرديد. به طور كلي نتايج تحليل كواريانس نشان داد تكنيك هاي انحراف فكر ديداري ( تماشاي كارتون ) و ذهني ( ساخت پازل ) در ميزان درد بعد از عمل جراحي كودكان سرطان خون تاثير معني داري دارد(P{0/01)، همچنين نتايج آزمون زوجي بن فروني نشان داد، بين تاثير روش انحراف فكر ديداري و انحراف فكر ذهني در ميزان درد كودكان مبتلا به سرطان خون تفاوت معني داري وجود ندارد(P{0/01).
شناسه : oai:civilica.com/Paper-MEAHBTM04-MEAHBTM04_054.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/9/8
تاریخ تغییر رکورد : 1396/9/8
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.