×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: تحليل الزامات بهبود كيفيت آموزش عالي از ديدگاه دانشجويان(مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگيان، پرديس سمنان)
پدیدآورندگان : مهدي محمودي (پديدآور)
فاطمه اسماعيل نزاد (پديدآور)
سيده زهرا ميرتقيان (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : دومين كنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبك زندگي
خلاصه : نظام آموزش عالي به عنوان نظامي پويا، داراي دو بعد كمي و كيفي است كه توسعه ي پايدار آن مستلزم رشد موزون و متناسب هر دوبعد كمي و كيفي به موازات يكديگر است. دانشگاه فرهنگيان، از جمله دانشگاه هاي نوظهور در كشور است كه به سرعت در حالگسترش كمي است و ضروريست كه به تناسب اين رشد كمي به ارتقاء ابعاد كيفي آن نيز توجه شود. پژوهش حاضر با هدف تحليلالزامات بهبود كيفيت آموزش در اين دانشگاه انجام گرفته است. روش: پژوهشي توصيفي-تحليلي، به روش پيمايشي، با جامعهآماري 350دانشجوي دوره كارشناسي دانشگاه فرهنگيان در پرديس شهيد رجايي سمنان و با نمونه 186نفر انجام شد. ابزار پژوهشپرسشنامه اي محقق ساخته با ضريب پايايي 0/92بود كه روايي آن نيز با روش قضاوتي تامين شد. يافته ها: نتايج پژوهش دلالت بروجود چهار گروه الزامات بهبود كيفيت آموزش، به ترتيب شامل الزامات مربوط به اعضاي علمي، الزامات مربوط به دانشجو، الزاماتمربوط به محتواي آموزشي و الزامات مربوط به ساختار دارد. در اين ميان، مهم ترين الزامات بهبود كيفيت آموزش از ديدگاه دانشجويان،به ترتيب «تناسب بين روش تدريس با موضوعات درس و مفاهيم اصلي»، «علاقمندي دانشجو به رشته تحصيلي خود»، «تجهيزات وامكانات كتابخانه اي در محل تحصيل» و «تشويق دانشجويان در فرايند تدريس به يادگيري عميق و پايدار» شناسايي شده است.نتيجه گيري: تلاش براي بهبود كيفيت آموزش از طريق توجه به الزامات فوق، مي تواند مانع از هدر رفتن سرمايه هاي انساني، منابعمادي و مالي موجود و توسعه يكپارچه نظام آموزش عالي در دو بعد كمي و كيفي گردد
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ICPE02-ICPE02_724.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/6/16
تاریخ تغییر رکورد : 1396/11/22
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.