×
نام و نام خانوادگی
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی :

ب‍رگ‍زي‍ده‌ آث‍ار آن‍ت‍وان‌ چ‍خ‍وف‌

عنوان :

ب‍رگ‍زي‍ده‌ آث‍ار آن‍ت‍وان‌ چ‍خ‍وف‌
ب‍رگ‍زي‍ده‌ داستان‌ه‍اي‌ آن‍ت‍ون‌ چ‍خ‍وف‌ - فرعی
ب‍رگ‍زي‍ده‌ ك‍اره‍اي‌ آن‍ت‍ون‌ چ‍خ‍وف‌ - فرعی

پدیدآورندگان :

-

نوع : متن
جنس : کتاب راهنما
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

توصیفگر : داستان‌هاي کوتاه روسي
-- قرن ۱۹م
nli
181239
رده بندی : -
وضعیت نشر : م‍ش‍ه‍د : : ج‍اودان‌ خ‍رد ، ‏‫‏‏، ۱۳۸۴.‮‬
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : نام خاص و کمیت اثر : ‏‫‏‏۳۹۲ ص.‮‬
خلاصه :
فهرست مطالب : -
مخاطب :
یادداشت : ,عنوان و پدیدآور : ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭‭ Anton Chekhov. تاریخچه کتابشناختی اثر : کتاب حاضر قبلا تحت عنوان " ب‍رگ‍زی‍ده‌ ک‍اره‍ای‌ آن‍ت‍ون‌ چ‍خ‍وف‌" ت‍وس‍ط ن‍ش‍ر گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۲ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌‌ اس‍ت‌. تاریخچه کتابشناختی اثر : چاپ دوم: ۱۳۸۵. تاریخچه کتابشناختی اثر : ‏‫چ‍اپ‌ س‍وم‌:۱۳۸۷.‮‬ عنوان های مرتبط : عنوان روی جلد: ب‍رگ‍زی‍ده‌ داستان‌ه‍ای‌ آن‍ت‍ون‌ چ‍خ‍وف‌
شناسه : oai:nlai.ir/415038
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1390/5/25
تاریخ تغییر رکورد : 1390/5/25
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1390/6/7
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
اطلاعات در خصوص این منبع

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

حسن
محمد

تست