×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
تاریخ : 1397/3/13
حذف دانشکده وزارت خارجه و دانشگاه علوم قضایی از کنکور ارشد ۹۷

به دنبال تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۷، دانشگاه علوم قضایی و اداری خدمات دادگستری و دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه از پذیرش دانشجو محروم شدند.

به گزارش خبرنگاران، دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ روز پنجشنبه ۱۰ خرداد منتشر شد و پس از آن داوطلبان رشته های حقوق و روابط بین الملل متوجه شدند که امسال سه مرکز دانشگاه علوم قضایی و اداری خدمات دادگستری، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی از پذیرش دانشجو محروم شده اند.

مقایسه دو دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ و سال ۹۶ نشان می دهد که دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری)، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی در دفترچه سال ۹۶ بوده اند و امسال از دفترچه حذف شده اند.

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری) از جمله موسساتی بوده است که علاوه بر شرایط عمومی، سه نوع سهمیه شاغلان قوه قضاییه، داوطلبان آزاد و دانشجوی بورسیه می پذیرفت. پذیرش در این دانشگاه تابع شرایط اعلام شده بود.

همچنین پذیرش در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه با شرایطی از جمله دارا بودن حداکثر سن مجاز برای داوطلبان ۳۰ سال، عدم اشتغال در سازمان ها و نهادهای دولتی، داشتن مدرک IELTS معتبر با حداقل نمره ۵ و یا موفقیت در آزمون ورودی زبان انگلیسی دانشکده و موفقیت در مصاحبه میسر بود.

پژوهشکده امام خمینی ( س) و انقلاب اسلامی وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) نیز شرایط خود را برای پذیرش دانشجو در سایت خود اعلام کرده بود.

در این میان برخی از کدرشته ها نیز در دانشکده صدا و سیما و دانشگاه صدا و سیما دچار حذف و تغییرات شده اند. علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه و روزنامه نگاری از دانشکده صدا و سیما (قم) و دانشگاه صدا و سیما حذف شده اند.

رشته های حذف شده از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد (این رشته ها در سال ۹۶ در دفترچه بوده اند و امسال از دفترچه حذف شده اند

دوره تحصیلی کدمحل تحصیل دانشگاه یا موسسه آموزش عالی رشته/گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال  توضیحات
اول دوم
روزانه ۱۳۴۷۸ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق خصوصی ۴ - فقط مرد
روزانه ۱۳۴۷۹ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق خصوصی ۸ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه ۱۳۴۸۹ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق سردفتری ۱۲ - فقط مرد
روزانه ۱۳۴۹۱ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق ثبت اسناد و املاک ۸ - فقط مرد
روزانه ۱۳۴۹۲ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق ثبت اسناد و املاک ۴ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه ۱۳۴۹۳ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق اسناد و قراردادهای تجاری ۸ - فقط مرد
روزانه ۱۳۴۹۴ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق اسناد و قراردادهای تجاری ۴ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه ۱۳۴۹۵ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق حمل و نقل ۹ - فقط مرد
روزانه ۱۳۴۹۶ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق حمل و نقل ۳ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه ۱۳۵۸۶ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق بین الملل ۹ - فقط مرد
روزانه ۱۳۵۸۷ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق بین الملل ۳ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه ۱۳۶۳۸ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق جزا و جرم شناسی ۴ - فقط مرد
روزانه ۱۳۶۳۹ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق جزا و جرم شناسی ۸ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه ۱۳۶۴۸ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق کیفری اطفال و نوجوان ۶ - فقط مرد
روزانه ۱۳۶۴۹ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق کیفری اطفال و نوجوان ۶ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه ۱۳۶۵۰ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی ۸ - فقط مرد
روزانه ۱۳۶۵۱ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی ۴ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه ۱۳۷۱۳ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق عمومی ۹ - فقط مرد
روزانه ۱۳۷۱۴ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق عمومی ۳ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه ۱۳۷۱۸ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری مدیریت نظارت و بازرسی ۶ - فقط مرد
روزانه ۱۳۷۱۹ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری مدیریت نظارت و بازرسی ۶ - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه ۱۳۷۲۰ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری مدیریت دادگستری ۸ - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه ۱۳۷۲۱ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری مدیریت دادگستری ۴   شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه ۱۳۷۲۳ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق دادرسی اداری ۹ - فقط مرد
روزانه ۱۳۷۲۴ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق دادرسی اداری ۳ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه ۱۳۸۰۹ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق خانواده ۴    
روزانه ۱۳۸۱۰ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق خانواده ۸   شرایط در انتهای دفترچه
روزانه ۱۳۸۱۸ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق شرکت های تجاری ۸ - فقط مرد
روزانه ۱۳۸۱۹ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق شرکت های تجاری ۴ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد

رشته های حذف شده از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد (این رشته ها در سال ۹۶ در دفترچه بوده اند و امسال از دفترچه حذف شده اند.)

دوره تحصیلی کدمحل تحصیل دانشگاه یا موسسه آموزش عالی رشته/گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال  توضیحات
اول دوم
روزانه ۱۳۹۱۶ دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه روابط بین الملل ۶ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
روزانه ۱۳۹۱۷ دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه روابط بین الملل ۱۴ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه ۱۳۹۴۳ دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه مطالعات منطقه ای ۹ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
روزانه ۱۳۹۴۴ دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه مطالعات منطقه ای ۲۱ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه ۱۳۹۷۰ دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه دیپلماسی و سازمان های بین المللی ۶ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
روزانه ۱۳۹۷۱ دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه دیپلماسی و سازمان های بین المللی ۲۴ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه ۱۳۹۸۶ دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه مطالعات جهان گرایش مطالعات شبه قاره هند ۳ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
روزانه ۱۳۹۸۷ دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه مطالعات جهان گرایش مطالعات شبه قاره هند ۷ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد

رشته های حذف شده از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد (این رشته ها در سال ۹۶ در دفترچه بوده اند و امسال از دفترچه حذف شده اند.)

دوره تحصیلی کدمحل تحصیل دانشگاه یا موسسه آموزش عالی رشته/گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال  توضیحات
اول دوم
روزانه ۱۴۵۸۸ دانشکده صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران - واحد قم علوم ارتباطات اجتماعی ۱۰ - ویژه طلاب شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
نوبت دوم ۱۴۵۹۲ دانشکده صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران - واحد قم علوم ارتباطات اجتماعی ۱۰ - ویژه طلاب شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه ۱۴۶۰۴ دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مدیریت رسانه ۱۰ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
نوبت دوم ۱۴۶۰۸ دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مدیریت رسانه ۱۰ - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه ۱۴۶۱۵ دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران روزنامه نگاری ۲۰ - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
نوبت دوم ۱۴۶۱۷ دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران روزنامه نگاری ۱۰ - شرایط در انتهای دفترچه

رشته های حذف شده از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد (این رشته ها در سال ۹۶ در دفترچه بوده اند و امسال از دفترچه حذف شده اند.)

دوره تحصیلی کدمحل تحصیل دانشگاه یا موسسه آموزش عالی رشته/گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال  توضیحات
اول دوم
روزانه ۱۳۹۶۰ پژوهشکده امام خمینی ( س) و انقلاب اسلامی اندیشه سیاسی در اسلام ۱۲ -

شرایط در انتهای دفترچه

 
منبع:خبرگزاری مهر
نوشته شده توسط : shima asgari

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.