×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Transformational Tourism : Tourist Perspectives
HOSPITALITYBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSPSYCHOLOGYTOURISMHumanities amp; Social Science::BUSINE
catalog
دانشگاه امام صادق
 • International Volunteer Tourism
ETHICSBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSTOURISMHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGEMENT
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Family Tourism: Multidisciplinary Perspectives
HOSPITALITYBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSTOURISMHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGE
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Frameworks for Tourism Research
HOSPITALITYTOURISMHumanities amp; Social Science::HOSPITALITYHumanities amp; Social Science::TOURISM
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Tourism: Principles, Practices, Philosophies
HOSPITALITYBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSTOURISMHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGE
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Sustainability in Tourism
ETHICSBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGEMENT AND ECO
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Island Tourism: Sustainable Perspectives
HOSPITALITYBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSTOURISMHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGE
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Tourism, Poverty and Development
HOSPITALITYBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSTOURISMHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGE
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Cruise Tourism and Society
ETHICSBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSPUBLIC ADMINISTRATIONHumanities amp; Social Science::BUSINES
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Critical Debates in Tourism
HOSPITALITYBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSTOURISMHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGE
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Tourism and Political Change
HOSPITALITYINTERNATIONAL RELATIONSBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSTOURISMHumanities amp; Social Sc
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Discovery of Tourism
HOSPITALITYBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSTOURISMHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGE
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Adventure Tourism Management
LEISUREBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSTOURISMHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGEMENT
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Thinking Through Tourism
HOSPITALITYBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSTOURISMHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGE
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Tourism, Progress and Peace
HOSPITALITYBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSTOURISMHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGE
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Giants of Tourism
HOSPITALITYBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSTOURISMHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGE
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Research Themes for Tourism
HOSPITALITYBUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSTOURISMHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGE
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Economics of Sustainable Tourism
BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSTOURISMHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGEMENT AND EC
catalog
دانشگاه امام صادق
 • تعداد رکورد ها : 5589

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.