×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Fughani`s life and works
Fughani, Baba, D. 1519
Inamul Hag Kausar
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Avicenna, his life and works
Philosophers--Biography--Encyclopedias - Avicenna,980-1037
Soheil M.(Soheil Muhsin) Afnan
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Islamic astrolabists and their works
Scientists, Islamic - Astrolabes - Astronomy, Islamic
Leo Ary Mayer
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Islamic woodcarvers and their works
Wood- carving, Islamic
Leo Ary Mayer
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Life and works of Faidi
 • ‎Life and works of Faidi‬
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Islamic metalworkers and their works
Art metal -work ,Islamic
Leo Ary Mayer
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Literary and linguistic works (1542,1549,1568)
Bror Danielsson - Sir Thomas Smith
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Islamic astrolabists and their works
Scientists, Muslim - Astrolabes - Astronomy, Islamic
Mayer, Leo Ary, 1895-1959
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Nietysche,his Life and Works
Nietysche,Friedrich Wilhelm,1944 -- 1909
Anthony Mario Ludovici
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Freud and Psychoanalysis collected works
Jung, Carl Gustav, 1875-1961
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Psychopathology and Psychiatry; Selected Works
Psychology, Physiological - Psychatry
Ivan Petrovich Pavlov
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Dara Shikuh: life and works
Dara Shikuh - Bikrama Jit Hasrat
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Avicenna, his life and works
Avicenna, 980-1037
Soheil Muhsin Afnan
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Avicenna; his life and works
Ebn Sina, Hoseyn ebn Abd Allah, 980-1037
Soheyl Mohsen Afnan
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Islamic woodcarvers and their works
Islamic countries - Wood-carvers
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • Avicenna, his life and works
Ibn Sina, Hosain ibn Abdallah, 980-1037
Soheil M. (Soheil Muhsin) Afnan
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • Life and works of Faidi
Desai, Ziyaud-din A., 1925-2002
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • Islamic metalworkers and their works
Art metal-workers - Art metalwork, Islamic
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • The Turks of Central Asia in history and at the present day, an ethnological inquirg into the pan-Turanian problem, and bibliographical material relating to the early Turks and thepresent Turks of Central Asia
Turks--Bibl. - Turks
Czaplicka, Maric Antoinette, d.
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تعداد رکورد ها : 589202

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.