×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • محراب ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد
معماري اسلامي - مشهد - حرم مطهر امام رضا(ع) - مسجد گوهرشاد - ايوان مقصوره - محراب (ايوان مقصوره)
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • درب دارالسياده به مسجد گوهرشاد
دربهاي ورودي - مشهد - حرم مطهر امام رضا(ع) - دارالسياده
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • نوسازي ديوار موزه مسجد گوهرشاد
معماري اسلامي - صحن امام خميني - مشهد - حرم مطهر امام رضا(ع) - موزه - مسجد گوهرشاد - صحن امام خميني (پهلوي ) - بازسازي
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • نوسازي ديوار موزه مسجد گوهرشاد
معماري اسلامي - صحن امام خميني - مشهد - حرم مطهر امام رضا(ع) - موزه - صحن امام خميني (پهلوي ) - بازسازي
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاريخچه مسجد گوهرشاد و كتابخانه
كتابخانه مسجد جامع گوهرشاد - مسجد جامع گوهرشاد مشهد
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تاريخچه مسجد گوهرشاد و كتابخانه
تاريخ - مسجد جامع گوهرشاد، مشهد - مسجد جامع گوهرشاد، مشهد. كتابخانه
كتابخانه جامع گوهرشاد. مشهد
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاريخچه مسجد گوهرشاد و كتابخانه
تاريخ - مسجد جامع گوهرشاد، مشهد. كتابخانه - مسجد جامع گوهرشاد، مشهد
كتابخانه جامع گوهرشاد. مشهد
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • گنبد و گلدسته مسجد گوهرشاد
علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - حرم مطهر امام رضا(ع) - گنبد مسجد گوهرشاد - گلدسته هاي مسجد جامع گوهرشاد
. توكلي
تصوير
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • گنبد و گلدسته مسجد گوهرشاد
علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - حرم مطهر امام رضا(ع) - گنبد مسجد گوهرشاد - گلدسته هاي مسجد گوهرشاد
. توكلي - توكلي
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • يكي از غرفه‌هاي مسجد گوهرشاد
معماري اسلامي - مشهد - علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - حرم مطهر امام رضا(ع) - تزئينات هنري - مسجد گوهرشاد - حجره ها(غرفه ها)
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • يكي از غرفه‌هاي مسجد گوهرشاد
معماري اسلامي - مشهد - علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - حرم مطهر امام رضا(ع) - تزئينات هنري - مسجد گوهرشاد - حجره ها(غرفه ها)
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • يكي از غرفه‌هاي مسجد گوهرشاد
حرم مطهر امام رضا(ع) - معماري اسلامي - مشهد - علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - تزئينات هنري - مسجد گوهرشاد - حجره ها(غرفه ها)
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • يكي از غرفه‌هاي مسجد گوهرشاد
معماري اسلامي - مشهد - علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - حرم مطهر امام رضا(ع) - تزئينات هنري - مسجد گوهرشاد - حجره ها(غرفه ها)
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • كتيبه ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد
مشهد - علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - حرم مطهر امام رضا(ع) - کتيبه ايوان مقصوره - مسجد گوهرشاد - ايوان مقصوره - کتيبه‌ها
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • كتيبه ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد
مشهد - علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - حرم مطهر امام رضا(ع) - کتيبه ايوان مقصوره - مسجد گوهرشاد - ايوان مقصوره - کتيبه‌ها
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • كتيبه ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد
مشهد - علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - حرم مطهر امام رضا(ع) - کتيبه ايوان مقصوره - مسجد گوهرشاد - ايوان مقصوره - کتيبه‌ها
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • كتيبه ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد
مشهد - علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - حرم مطهر امام رضا(ع) - کتيبه ايوان مقصوره - مسجد گوهرشاد - ايوان مقصوره - کتيبه‌ها
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • گنبد مسجد گوهرشاد و گلدسته‌ها
حرم امام رضا(ع) - علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - کاشي‌ کاري‌ - گنبد مسجد گوهرشاد - گلدسته هاي مسجد گوهرشاد - کتيبه هاي اسلامي - گلدسته طلا (نادري)
. امامي - امامي
تصوير
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مسجد گوهرشاد وقسمتي از مسجد پيرزن
مشهد - حرم امام رضا(ع) - علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - حجره‌ها - گلدسته طلا(ايوان عباسي ) - مسجد جامع گوهرشاد - گلدسته طلا - ايوان رواق دارالسياده - ايوانها - غرفه‌ها - گلدسته ها - صحن مسجد جامع گوهرشاد
عكاس: عبدالله قاجار - عبدالله قاجار
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • وقفنامه اندروني و بيروني و حمام درب مسجد جامع مشهد
وقفنامه
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 40087

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.