×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • ديوان. برگزيده
شعر فارسي--قرن ‎۱۱ق
صائب، محمد علي، ‎۱۰۱۶؟-‎۱۰۸۶؟ق. - عبدالباري آسي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • كليات صائب
شعر فارسي-قرن۱۱ ق - مقاله‌هاي فارسي-قرن۱۱ ق
صائب، محمدعلي، ۱۰۱۶ ؟-۱۰۸۶؟ق
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • كليات صائب
مقاله‌هاي فارسي-قرن۱۱ ق - شعر فارسي-قرن۱۱ ق
صائب، محمدعلي، ۱۰۱۶ ؟-۱۰۸۶؟ق
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • كليات صائب
مقاله‌هاي فارسي-قرن۱۱ ق - شعر فارسي-قرن ۱۱ق
صائب‌، محمدعلي‌، ۱۰۱۶؟-۱۰۸۶؟ق‌.
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ديوان. برگزيده
شعر فارسي--قرن ‎۱۱ق
صائب، محمد علي، ‎۱۰۱۶؟-‎۱۰۸۶؟ق. - عبدالباري آسي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ديوان
شعر فارسي--قرن ‎۱۱ق
صائب، محمد علي، ‎۱۰۱۶؟-‎۱۰۸۶؟ق.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ديوان
شعر فارسي--قر ن ‎۱۱ق
صائب، محمد علي، ‎۱۰۱۶؟-‎۱۰۸۶؟ق.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • باغ صائب
شعر فارسي--قرن ‎۱۴ - مجموعه‌ها
بكوشش خليل ساماني صموج - ساماني، خليل، ۱۳۰۸-‎۱۳۶۰.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • عنوان:انتشارات انجمن آثارملي، شماره :۵۲
شعر فارسي--قرن ۱۱ق
با حواشي و تصحيح بخط خود آن استاد؛ مقدمه اميري فيروزه كوهي - صائب، محمدعلي، ‎۱۰۱۶؟-‎۱۰۸۶؟ق.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • عنوان:مشاهير ايراني، شماره :۱۲
شعر فارسي--قرن‏‏‫‫ ۱۱ق.‏‬‏‬--تاريخ و نقد - صايب، محمدعلي، ‎۱۰۱۶؟-‎۱۰۸۶؟ق.--نقد و تفسير
مولف حيدر كريم‌پور - كريم‌پور، حيدر، ‎۱۳۴۵-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • صائب تبريز
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • عنوان:همه آناني را كه بزرگ مي‌پنداريم: همه بزرگان، شماره :۴۷
شعر فارسي--قرن ۱۱ق - صايب، محمدعلي، ‎۱۰۱۶؟-‎۱۰۸۶؟ق.--نقد و تفسير
كيومرث پارساي - پارساي، كيومرث، ‎۱۳۲۵-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ديوان
شعر فارسي--قرن ۱۱ق
محمدعلي صائب تبريزي - صائب، محمدعلي، ‎۱۰۱۶؟-‎۱۰۸۶؟ق.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • كليات صائب
شعر فارسي--قرن ۱۴
صائب تبريزي - صائب، محمدعلي، ‎۱۰۱۶؟-‎۱۰۸۶؟ق.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • فرزانگان
شعر فارسي--قرن‏‏‫‫ ۱۱ق.‏‬‏‬--تاريخ و نقد - صايب، محمدعلي، ‎۱۰۱۶؟-‎۱۰۸۶؟ق.--سرگذشتنامه
يوسف عليخاني - عليخاني، يوسف، ‎۱۳۵۴-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • عنوان:دانشگاه اصفهان، شماره :۴۳۷
شعر فارسي--قرن ۱۱ق
به كوشش صادق حسيني اشكوري؛ با همكاري معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه اصفهان - صائب، محمدعلي، ‎۱۰۱۶؟-‎۱۰۸۶؟ق. - حسيني اشكوري، صادق، ‎۱۳۵۱- - دانشگاه اصفهان. معاونت تحقيقات و فناوري
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ديوان صائب
ادبيات
صائب، محمد علي، ‎۱۰۱۶؟-‎۱۰۸۶؟ق
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ديوان صائب
ادبيات
صائب، محمد علي، ‎۱۰۱۶؟-‎۱۰۸۶؟ق
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ديوان صائب
ادبيات
صائب، محمد علي، ‎۱۰۱۶؟-‎۱۰۸۶؟ق
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ديوان صائب
شعر فارسي--قرن ‎۱۱ق - ادبيات
صائب، محمد علي، ‎۱۰۱۶؟-‎۱۰۸۶؟ق
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تعداد رکورد ها : 7066

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.