×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • مسجد و موقوفات گوهرشاد
مهدي سيدي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • مسجد و موقوفات گوهرشاد
مسجد جامع گوهرشاد، مشهد--تاريخ - مسجد جامع گوهرشاد، مشهد--موقوفه‌ها - موقوفه‌ها--ايران--مشهد - تربيت ديني
پژوهش مهدي سيدي؛ با همكاري جمعي از نويسندگان؛ به سفارش اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خراسان رضوي - سيدي، مهدي، ‎۱۳۳۲- - اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خراسان رضوي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مسجد و موقوفات گوهرشاد
مسجد جامع گوهرشاد، مشهد--موقوفه‌ها - مسجد جامع گوهرشاد، مشهد--تاريخ - موقوفه‌ها--ايران--مشهد
پژوهش مهدي سيدي؛ با همكاري جمعي از نويسندگان؛ به سفارش اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خراسان رضوي - سيدي، مهدي، ‎۱۳۳۲- - اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خراسان رضوي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اجاره يك باب كاروان‌سرا در مشهد توسط ارباب محمد از ميرزا احمد متولي مسجد گوهرشاد
Document
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي كتيبه هاي حرم حضرت رضا (ع) مشهد (صحن كهنه، صحن نو و مسجد گوهرشاد)
استان قدس رضوي - كتيبه‌ها--ايران--مشهد - كتيبه‌هاي اسلامي--ايران--مشهد
تحقيق و بررسي راضيه احمدي درميان استاد راهنما: بهروز - محمد بهروز - راضيه احمدي درميان
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • نمايي از صحن موزه قديم و گنبد و گلدسته مسجد گوهرشاد در مشهد
معماري اسلامي - مشهد - نماي داخلي (معماري) - حجره‌ها - شب - کاشيکاري - سنگفرش‌ها - صحن پهلوي (رواق امام خميني) - رواق امام خميني - گنبدمسجد گوهرشاد - گلدسته‌هاي مسجد گوهرشاد
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • نمايي از ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد و منبر صاحب الزمان مشهد
معماري اسلامي - مشهد - کاشي کاري - محراب ها - مقرنس کاري - فضاي داخلي (معماري) - کتيبه هاي اسلامي - چلچراغ ها - شمسه - اسليمي - منبر صاحب الزمان (عج) - ايوان مقصوره (مسجد گوهرشاد) - گوش فيل ها - سنگ فرش ها
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • نماي صحن و گلدسته مسجد گوهرشاد و صحن امام و ساختمان موزه جديد مشهد
نقاره خانه - معماري اسلامي - صحن قديم (صحن انقلاب) - مشهد - حجره ها - کاشي کاري - بافت شهري (قديم) - فلکه حضرت - گنبد طلا حرم رضوي - تعمير - مسجد جامع گوهرشاد - کتيبه هاي اسلامي - برج ساعت (صحن آزادي) - گلدسته هاي مسجد گوهرشاد - موزه آستان قدس رضوي - گلدسته طلا (نادري) - گنبد الله وردي خان - سنگ فرش ها - ايوان دارالسياده (مسجد گوهرشاد) - برج ساعت(صحن انقلاب) - صحن پهلوي (صحن موزه) - اماکن متبرکه - صحن جديد (صحن آزادي) - زوار - صحن موزه - ايوان حاجي حسن (مسجد گوهرشاد)
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي كتيبه هاي حرم حضرت رضا (ع) مشهد (صحن كهنه، صحن نو و مسجد گوهرشاد)
آستان قدس رضوي - کتيبه‌ها -- ايران -- مشهد - کتيبه‌هاي اسلامي -- ايران -- مشهد
تحقيق و بررسي راضيه احمدي درميان؛ استاد راهنما: بهروز - راضيه احمدي درميان - . بهروز
پايان نامه
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي گرافيكي نقوش كاشي مسجد گوهرشاد مشهد و مقايسه ي آن با مدرسه غياثيه خرگرد
گروه معماري و هنر-پرديس كيش
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • مسجد گوهرشاد مشهد؛ جلوه ي مهندسي فرهنگي در راستاي تثبيت مفاهيم ارزشي زيارت
تكتم توكلي - عليرضا باونديان
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • بررسي تاثير نور در انتخاب رنگ و نقش آنها در مسجد گوهرشاد مشهد
معماري
جاويد احمدي - احمد حيدري
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • `
استان قدس رضوي - كتيبه‌ها--ايران--مشهد - كتيبه‌هاي اسلامي--ايران--مشهد
تحقيق و بررسي راضيه احمدي درميان استاد راهنما: بهروز - محمد بهروز - راضيه احمدي درميان
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي هنر كاشيكاري دورهي تيموري با تكيه بر مسجد گوهرشاد مشهد
آيگين مرداني ولنداني
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • نمايي از صحن نو حرم مطهر امام رضا ( ع )، گلدسته مسجد گوهرشاد، مشهد
معماري اسلامي - مشهد - علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - هنر اسلامي - هنر اسلامي‌ - بافت شهري (قديم) - حجره‌ها - معماري‌ اسلامي‌ - بافت شهري (قديم ) - گلدسته هاي مسجد گوهرشاد - اسليمي - کاشيکاري - حجره ها(غرفه ها) - کتيبه‌هاي اسلامي - اماکن متبرکه - صحن جديد (صحن آزادي) - كتيبه هاي اسلامي - گلدسته‌هاي مسجد گوهرشاد - ايوان غربي (صحن آزادي) - كاشيكاري اسلامي - ايران - نمايشگاه ها - زلزله‌شناسي -- ايران -- مشهد
محمد صانع
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • قدري از ايوان مقدس و دورنماي شهر مشهد و مسجد گوهرشاد
مشهد - علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - حرم مطهر امام رضا(ع) - بافت شهري (قديم ) - گلدسته هاي مسجد جامع گوهرشاد - ايوانها - گنبد مسجد جامع گوهرشاد
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • نماي ايوان و گنبد طلا حرم مطهر امام رضا ( ع ) از داخل مسجد گوهرشاد-مشهد
معماري اسلامي - مشهد - حجره ها - علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - کاشي کاري - نماي داخلي (معماري) - گنبد طلاي حرم رضوي - مقرنس کاري - چلچراغ ها - شمسه - اسليمي - ايوان مقصوره (مسجد گوهرشاد) - گوش فيل ها - سنگ فرش ها - ايوان دارالسياده (مسجد گوهرشاد) - اماکن متبرکه - زوار
محمد صانع
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • رسيدگي دادگاه مشهد به حل اختلاف بين آستان قدس با طاهري و فرزندش متوليان مسجد جامع گوهرشاد، تحديد حدود باغات و مزارع آن، تحويل به شركت سهامي فلاحتي خراسان و خسارات وارده به موقوفات مزبور در مدت تصدي شركت نامبرده
Document
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مصالحه سهم موقوفه مسجد گوهرشاد از قريه خانقاه در بلوك تبادكان مشهد توسط ميرزا عبدالله متولي مسجد گوهرشاد به شاهزاده جلال‌السلطان
Document
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اجاره قسمتي از قريه ديش‌ديش نيشابور توسط علي از ميرزا عبدالله متولي مسجد جامع گوهرشاد
Document
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تعداد رکورد ها : 40138

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.