×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • دانشگاهها ومدارس عالي
ابراهيم سراوكي
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • درخواست انجمن‌هاي اسلامي و سازمان‌هاي دانشجويان مسلمان دانشگاهها و مدارس عالي كشور از شوراي انقلاب جهت انحلال دانشگاهها به منظور ايجاد دانشگاه اسلامي
Document
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بيانيه شماره هشت انجمن‌هاي اسلامي و سازمان‌هاي دانشجويان مسلمان دانشگاهها و مدارس عالي كشور در خصوص تحريم كلاس‌هاي درس
Document
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • توضيح انجمن‌هاي اسلامي و سازمان‌هاي دانشجويان مسلمان دانشگاهها و مدارس عالي كشور، مركز مشهد در خصوص انقلاب فرهنگي
Document
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • متن بيانيه شماره شش انجمن‌هاي اسلامي و سازمان‌هاي دانشجويان مسلمان دانشگاهها و مدارس عالي كشور در خصوص ايجاد دانشگاههاي اسلامي
Document
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • رياضيات براي داوطلبان كنكور ورود به دانشگاهها و مدارس عالي، دانش آموزان دبيرستانها و دوره هاي مقدماتي دانشگاهي
رياضيات - جبر - تمرينها، مساله ها - رياضيات - تمرين ها، مساله ها
طهماسب محتشم دولتشاهي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • درباره تدريس زبان و ادبيات فارسي در دانشگاهها و مدارس عالي، مذاكرات مجلس بحث در دانشگاه تربيت معلم
ادبيات فارسي - زبان فارسي - راهنماي اموزشي--خطابه‌ها، سخنرانيها، مقاله‌ها
اخوان‌ثالث، مهدي، ۱۳۰۷-‎۱۳۶۹
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • درس و آزمون‌هاي جامعه‌شناسي (علوم اجتماعي) (اختصاصي ـ علوم انساني) براي داوطلبان كنكور دانشگاهها و مدارس عالي كشور
جامعه‌شناسي - كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه) - ازمونها و تمرينها - ازمونها - دانشگاهها و مدارس عالي--ايران
روشن، مجتبي، ‎۱۳۳۵-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • درس و تست‌هاي فيزيك رياضي (اختصاصي ـ رياضي فيزيك) براي داوطلبان كنكور دانشگاهها و مدارس عالي كشور
فيزيك--ازمونها و تمرينها
سينائيان، مهدي، ‎۱۳۳۱- - شيرواني بروجني، خسرو، ‎۱۳۳۰-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • درس و تست‌هاي فيزيك تجربي (اختصاصي ـ علوم تجربي) براي داوطلبان كنكور دانشگاهها و مدارس عالي كشور
فيزيك--ازمونها و تمرينها
فراهاني، مجتبي، ‎۱۳۳۰-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • درس و آزمون‌هاي جامعه‌شناسي (علوم اجتماعي) (اختصاصي ـ علوم انساني) براي داوطلبان كنكور دانشگاهها و مدارس عالي كشور
جامعه‌شناسي - كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه) - ازمونها و تمرينها - ازمونها - دانشگاهها و مدارس عالي--ايران
مؤلف مجتبي روشن - روشن، مجتبي، ‎۱۳۳۵-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • درس و تست‌هاي فيزيك تجربي (اختصاصي ـ علوم تجربي) براي داوطلبان كنكور دانشگاهها و مدارس عالي كشور
فيزيك--ازمونها و تمرينها
مولف مجتبي فراهاني - فراهاني، مجتبي، ‎۱۳۳۰-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • درس و تست‌هاي فيزيك رياضي (اختصاصي ـ رياضي فيزيك) براي داوطلبان كنكور دانشگاهها و مدارس عالي كشور
فيزيك--ازمونها و تمرينها
مهدي سينائيان مولفان خسرو شيرواني بروجني - شيرواني بروجني، خسرو، ‎۱۳۳۰- - سينائيان، مهدي، ‎۱۳۳۱-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • درس و آزمون‌هاي عربي ‎۱ و ‎۲ پيش‌دانشگاهي (علوم انساني) براي داوطلبان كنكور دانشگاهها و مدارس عالي كشور
زبان عربي--پرسشها و پاسخها (متوسطه) - زبان عربي--ازمونها و تمرينها (متوسطه) - زبان عربي--كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه)
مولفان حجت‌ا... گنجي، كرم‌خدا امينيان، محمد ايثاربخش - گنجي، حجت‌اله، ‎۱۳۳۹- - ايثاربخش، محمد، ‎۱۳۳۰- - امينيان، كرم‌خدا، ‎۱۳۰۴-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • درس و آزمونهاي فيزيك تجربي (اختصاصي ـ علوم تجربي) براي داوطلبان كنكور دانشگاهها و مدارس عالي كشور
فيزيك--ازمونها و تمرينها (متوسطه) - فيزيك--مسايل، تمرينها و غيره (متوسطه)
مؤلف مجتبي فراهاني - فراهاني، مجتبي، ‎۱۳۳۰-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تجاري‌سازي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دانشگاهها در بازار
دانشگاه‌ها و مدارس عالي--ايالات متحده--جنبه‌هاي جامعه‌شناختي - آموزش عالي--ايالات متحده--جنبه‌هاي اقتصادي - كسب و كار و آموزش--ايالات متحده
بوك، درك كرتيس، ‏‫۱۹۳۰-م.‏‬ - Derek Curtis Bok - جهاد دانشگاهي. سازمان انتشارات
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تجاري‌سازي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دانشگاهها در بازار
جنبه‌هاي جامعه‌شناختي - جنبه‌هاي اقتصادي - اموزش عالي--ايالات متحده - دانشگاهها و مدارس عالي--ايالات متحده - كسب و كار و اموزش--ايالات متحده
يداللهي فارسي، جهانگير، ‎۱۳۴۱- - زارع، هادي، ‎۱۳۶۲- - بوك، درك كرتيس، ‎۱۹۳۰-م. - مرادي شاد، محسن، ‎۱۳۶۲-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • 1800 تست هوش و استعداد تحصيلي، مطابق با روش جديد انتخاب دانشجو بانضمام پرسشهاي آزمون سراسري براي شركت كنندگان كنگور روزانه و شبانه دانشگاهها و مدارس عالي
هوش - آزمون ها، پرسش ها و پاسخ ها
نصرالله آژنگ
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • توصيه انجمن‌هاي اسلامي و سازمان‌هاي دانشجويان مسلمان دانشگاهها و مدارس عالي كشور مركز مشهد در خصوص دعوت به بحث آزاد در رابطه با انقلاب فرهنگي
Document
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • درس و تست‌هاي شيمي آلي (اختصاصي ـ جلد اول) تجربي ـ رياضي فيزيك براي داوطبلان كنكور دانشگاهها و مدارس عالي كشور
شيمي الي--راهنماي اموزشي (متوسطه)
اميني، حسام، ‎۱۳۱۷- - سليماني، نورالدين، ‎۱۳۲۱- - سليماني، كسري، ‎۱۳۲۴-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تعداد رکورد ها : 17290

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.