×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...

آسان دست مي زنند. درست است كه ما تحت تأثير وراثت اعمالي انجام مي دهيم كه ضرورتهاي دروني ايجاب مي
کند، اما در ما اختيار عكس العمل عليه «محيط» وجود دارد و از آزادي هاي مختلف در رفتار خود
برخورداريم. اين تأثير جبري و اين آزادي هاي رفتار غيرقابل تفكيك اند و طبيعت انساني اين مطلب را
آشكار مي کند. بنابراين، چنانچه قاضي در سير عمل مجرمانه به اين طبيعت توجه نكند و انگيزه ها و دلايل
جرم را نشناسد، نه تنها بي عدالتي كرده بلكه دولت را بخصوص عليه بزهکاري غيرعمدي خلع سلاح مي کند يا
دادگاهي كه با شناختن مسؤوليت تخفيف يافته مجرمان خطرناك به مجازاتهاي كوتاه مدت پناه مي برد، نظم
اجتماعي را به خطر مي اندازد. بنابراين بهتر است اصطلاحات قديمي را دور انداخت و فقط «حالت خطرناك»
بزهكار را مورد توجه قرار داد كه تنها مفهومي است كه مي تواند اجتماعي را استوار نگهدارد و نظم را
مستقر سازد. براي اين كار ضمانت اجراي جرم بايد حتي نامحدود باشد؛ لذا از مجازات به معناي اخص تا
اقدامات تأميني مكتب تحقّقي به ويژه در مورد تكرار كنندگان جرم مي توان استفاده كرد. «پرنس» براي
مجرمان اصلاح ناپذير حبس ابد را جايز مي شمارد ولي با مجازات اعدام موافقتي ندارد.
انتقاد بر اين مكتب: بر نظريه «پرنسِ» اين انتقاد اساسي وارد است كه به خاطر«حفظ نظم» و «استقرار
قانون اجتماعي» به كار بردن هر گونه وسيله حتي نوع بسيار شديد را مي پذيرد و شخص بزهكار را ناديده مي
گيرد.«حالت خطرناك» مورد توجه پرنس داراي يك جهت گيري اجتماعي است و به قاضي براي تشخيص اين حالت
خطرناك و دفاع اجتماعي اختيارات موسّعي مي دهد و در عين حال قاضي را از اينكه در مورد مجرمان با
عطوفت برخورد كند برحذر مي دارد و معتقد است كه رأفت قاضي موجب مي شود تا جامعه در مقابل بزهكاران بي
دفاع بماند.
--------------------
123
بند چهارم- دفاع اجتماعي بر مبناي دفاع از فرد
مكتب نفي حقوق جزا(107)
پس از «لومبروزو» بسياري از دانشمندان حقوق جزا و جرم شناسان از جرم و از انسان مجرم بحث كرده اند،
اما در حقيقت از شناخت اين انسان و انساني كردن سرنوشت او چندان حمايت نشده است و شايد بتوان گفت
دفاع اجتماعي در مفهوم عام آن بيشتر بر پايه سركوبي جرم با شدت بوده و اعتقادات «لومبروزو» و
پيروانش نيز به دليل آنكه وسايل کافي براي اثبات درستي آنها در دسترس نبوده عامداً فراموش شده است.
در اينجا ما مواجه با انديشه جديدي مي شويم كه يك حقوقدان ايتاليايي به نام «فيليپو گراماتيكا»(108)
عرضه داشته است كه هر چند از نظر ماهيت با مكتب تحقّقي چندان سازشي ندارد اما از آنجا كه به فرد به
طور کلّي توجه مي کند و نقش فرد را در دفاع اجتماعي مؤثر مي داند، با مكتب ذكر شده تا حدي موافق است.
الف- اصول مكتب نفي حقوق جزا
اين محقق در كتاب خود به نام «اصول دفاع اجتماعي »(109) معتقد است كه دفاع اجتماعي يعني بهبود وضع فرد.
اين مطلبي قابل توجه است اما به چه شكل؟ گراماتيكا به طور کلّي منكر حقوق جزا و مفاهيم جرم، مجرم و
مسؤوليت است و اعتقاد دارد كه «حقوق دفاع اجتماعي» را بايد جانشين «حقوق جزا» كرد زيرا دفاع اجتماعي
در حقيقت شاخه اي مستقل از حقوق با تأسيسات قضايي خاص خود است.
يدر اين سيستم «اصلاح فرد» مورد توجه قرار مي گيرد. گراماتيكا «مجرم» در زبان
107- هر چند ما نفي حقوق جزا را زيرعنوان يك مكتب به كار برده ايم اما بايد توجه داشت كه در اين زمينه
بيشتر با يك نظريه مواجهيم بي آنکه بتوانيم طرفداراني جدي براي آن پيدا کنيم.
108- گراماتيكا(G
amatica) وكيل کيفري در ژن(Genes) ايتاليا بود كه در همان شهر، مركزي زير عنوان «مركز
مطالعات دفاع اجتماعي» ايجاد كرد و در سال 1947 نخستين كنگره دفاع اجتماعي در شهر سانرمو(San
emo)به
ابتكار او برگزار شد.
109-P


تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.